DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bouwen aan een eerlijke samenleving

Build Back Better

Met het pamflet Buildbackbetterroept een groot aantal organisaties, waaronder CNV Internationaal, de Nederlandse overheid op om te investeren in een duurzame en eerlijke samenleving. Na de coronacrisis moeten we niet terug naar het ‘oude normaal’, maar is het juist belangrijk om met een geïntegreerde aanpak veerkracht en duurzaamheid van wereldwijde toeleveringsketens te vergroten. Stel daarbij leefbaar loon centraal, aldus de ondertekenaars.

Leefbaar loon

De ondertekenaars geven ook aan hoe het eerlijker kan. Zorg dat er voor producten die ons land binnenkomen altijd een prijs betaald wordt die de boeren en werknemers die ze produceren in staat stelt een leefbaar loon te verdienen. Maak van leefbaar loon een mensenrecht en maak werk van vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling.

Publicatiedatum 28 06 2021