DonerenNieuwsbrief
Home

Bescherming werknemersrechten niet expliciet in investeringsakkoord; gemiste kans

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

“Met een nieuwe voorbeeldtekst voor investeringsakkoorden hebben minister Kaag en de Tweede Kamer de kans om mensenrechten én werknemersrechten internationaal te verbeteren. Maar het is een gemiste kans dat de bescherming van werknemers en milieu niet expliciet in deze tekst is opgenomen”, aldus Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal.


De Tweede Kamer stemde dinsdag 19 maart over verbeteringsvoorstellen voor handelsverdragen met andere landen. SP Kamerlid Alkaya wilde met een motie bereiken dat werknemersrechten in de tekst kwamen. Maar door het verwerpen van zijn voorstel, blijft de modeltekst alleen de nadruk leggen op de bescherming van investeerders. Van Wijngaarden: “Duurzaamheidsafspraken zouden óók hier gewaarborgd moeten zijn.” Maar voor de verplichting van internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen, wil minister Kaag eerst de evaluatie van de IMVO-convenanten afwachten.

Voortrekkersrol?
Volgens Van Wijngaarden is er nog een wereld te winnen, niet alleen als het gaat om de rechten van werknemers, maar ook om recht te doen aan de ambitie van Nederland: een voortrekkersrol vervullen in die wereld van eerlijke investerings- en handelsovereenkomsten.

Kleinestapjes vooruit
Door het aannemen van een motie van PvdA en GroenLinks doet minister Kaag een klein stapje vooruit in de bescherming van werknemers bij geschillen. PvdA en GroenLinks willen namelijk de naleving van OESO-richtlijnen een vast onderdeel laten zijn in investeringsakkoorden. Daarnaast is wordt nu in de investeringsakkoorden meer de nadruk gelegd op het beschermen van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dit zijn kleine stapjes vooruit.

Publicatiedatum 20 03 2019