DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Elk jaar ligt de lat hoger bij het TruStone Initiatief

CNV, Arisa en FNV onderzoeken vorderingen Natuursteenbedrijven IMVO convenant

Arisa, FNV en CNV Internationaal hebben gekeken naar de vorderingen van bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen in natuursteen: het Initiatief TruStone. Henny Plat, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: ‘We zien vooruitgang, maar er mag echt een tandje bij.’

In het convenant TruStone dat onder regie van de SER staat, proberen de aangesloten ondernemers hun hele keten van toeleveranciers in kaart te brengen en te onderzoeken op mogelijke misstanden. 

Eenmaal geconstateerd, moeten misstanden zoals gedwongen arbeid, kinderarbeid of bijvoorbeeld het ontbreken van vakbondsvrijheid ook worden aangepakt.

 

Elk opvolgend jaar van het Initiatief is de lat hoger gelegd in het door alle partijen ondertekende convenant. De SER beoordeelt de bedrijven op basis van een vastgesteld beoordelingskader. Onder meer door activiteiten te ontwikkelen, wordt beproefd welke aanpakken geschikt zijn om misstanden op te sporen en die ook echt op te lossen. 

Gine Zwart, Arisa:

 

‘We zijn op weg, maar we zien dat een aantal bedrijven dit echt serieuzer moet oppakken. Het is natuurlijk heel goed dat zij zijn aangesloten bij het convenant maar het moet niet bij een handtekening blijven.

Klachtenmechanisme

De plannen van aanpak van Nederlandse en Belgische natuursteenbedrijven die op de website van TruStone worden gepubliceerd, zijn geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar. 

Dit jaar is ook onderzocht of bedrijven een klachtenmechanisme hebben. Uit de analyse blijkt dat bedrijven stappen hebben gezet en meer inzicht verkrijgen in hun ketens van toeleveranciers. Hoe ver ze daarmee gevorderd zijn, valt uit de plannen van aanpak van de bedrijven niet op te maken. 

Eva Smulders, CNV Internationaal: ‘

 

Graag zouden we vooral meer weten over hoe klachten lokaal kunnen worden ingebracht en idealiter opgelost.’

Risico-analyses en stakeholderdialoog

Positief is dat bedrijven gebruik maken van risicoanalyses en dialogen met stakeholders om problemen op te lossen. 

Enkele bedrijven zijn ook bezig met gezamenlijke projecten. 

Zwart: ‘Dat is een hele goede eerste stap, maar het aanpakken van daadwerkelijke risico’s lijkt nog (bijna) niet aan de orde. Doelen die gesteld worden om structurele verbeteringen te realiseren, zijn vaak nog abstract.’ Op basis van de onderzochte bedrijfsplannen is niet vast te stellen waarom dit zo moeizaam lijkt te gaan.

 

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO) zijn een samenwerking per sector tussen Nederlandse bedrijven, brancheorganisaties, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Binnen de convenanten worden sinds 2016 de OESO-richtlijnen rond gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toegepast.

Meer weten

Publicatiedatum 20 06 2022