DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bedreigde Venezolaanse vakbondsleiders doen beroep op Nederland

ILO onderzoekscommissie komt met rapport over misstanden

Bedreiging, vervolging en intimidatie, dat is waar in Venezuela zowel vakbonden als werkgevers mee te maken krijgen, zodra zij een eigen onafhankelijke koers willen varen. De situatie is zo ernstig dat de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een onderzoekscommissie heeft ingesteld. In de 100-jarige geschiedenis van de ILO is dat slechts dertien keer eerder voorgekomen.  Leida Leon en José Rivera van vakbond ASI zijn in Europa voor de presentatie van het rapport van de commissie. Op 7 november komen zij naar  Nederland om juist hier hun moeilijke situatie onder de aandacht te brengen. In feite is Venezuela ons buurland, daarom is het is belangrijk dat Nederland hen steunt. Door de problemen Venezuela komen steeds meer mensen in de knel. Daardoor wordt ook Curaçao overspoeld met vluchtelingen.

De speciale onderzoekscommissie concludeert in haar rapport dat vakbonden en werkgevers het werken onmogelijk wordt gemaakt door intimidatie, bedreigingen en vervolging zodra zij een onafhankelijke koers willen varen. Op basis van onderzoeksresultaten heeft de ILO commissie aantal aanbevelingen geformuleerd. Venezuela moet die voor 1 september 2020 realiseren. De ILO kan de sanctie opleggen alle banden met het land te verbreken als het land in gebreke blijft.

Geen ruimte voor onafhankelijke vakbond

De Alianza Sindical Independiente ASI is de tweede vakcentrale van Venezuela en telt ruim 400.000 leden. De onafhankelijke democratische vakbond heeft het moeilijk.  De officiële socialistische vakbond heeft de steun van president Maduro en heeft het voor het zeggen. Voor een onafhankelijke alternatieve vakbond is geen ruimte. Onafhankelijke vakbondsleiders worden vervolgd, bedreigd en soms zelfs gevangen gezet, vertellen vakbondsleiders Leida Marcela Leon Molina en José Vicente Rivero Gonzalez. Ze zijn hun leven niet zeker in Venezuela. 

Tussen 2015 en 2017 zijn er 17 vakbondsleiders vermoord. Aan de overheid gelieeerde knokploegen, bedreigden de voorzitter van ASI zo ernstig dat hij in 2018 noodgedwongen het vakbondswerk moest neerleggen. Hij ontvluchtte zijn land en heeft asiel gezocht in Canada. De vice-voorzitter heeft asiel aangevraagd in Spanje.

Aanklachten van zowel werkgevers als werknemers

De vakbondsleiders staan niet alleen. Ook de werkgeversorganisaties uit Venezuela hebben een klacht ingediend bij de ILO. De schendingen van arbeids- en mensenrechten maken sociale dialoog op het niveau van bedrijven onmogelijk. De Venezolaanse overheid wordt aangeklaagd wegens schending van het internationaal erkende recht op vrijheid van organisatie en het recht op sociale dialoog (ILO-conventies 87 en 98). Dit heeft geleid tot een onderzoek vanuit de ILO.

Slechts 13 keer in 100 jaar

De vakbondsleiders van onafhankelijke vakbondsorganisatie ASI zijn in Geneve als het bestuur van de ILO op woensdag 6 november het rapport van de onderzoekscommissie bespreekt. “Het is heel belangrijk dat iedereen weet wat er gebeurt in Venezuela” onderstrepen zij. “Het niet zomaar een rapport. Het slechts 13 keer eerder voorgekomen in de 100 jarige geschiedenis van de ILO, dat er zo’n onderzoekscommissie wordt aangesteld. Dat zegt iets over de ernst van de zaak.“ Ze staan volledig achter het rapport en hopen dat de aanbevelingen worden overgenomen om zo het Venezolaanse regime onder druk te zetten.

 

 

Colombiaanse vakbond steunt Venezolaanse vluchtelingen

In Nederland spreken de vakbondsleiders van ASI met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verschillende maatschappelijke organisaties en leden van de Tweede Kamer over vervolgstappen. “Voor de meeste werknemers in Venezuela het momenteel ongelofelijk moeilijk om het hoofd boven water te houden”, aldus CNV Internationaal voorzitter Van Wijngaarden. “Onafhankelijke vakbonden zijn daar nu meer dan ooit nodig.  Als CNV Internationaal vragen we aandacht voor de strijd van deze Venezolaanse werkenden en hun onafhankelijke vakbeweging.“

Nederland is een buurland

Het Koninkrijk der Nederlanden is een direct buurland van Venezuela. Op dit moment zijn al ruim 4 miljoen Venezolanen gevlucht voor de economische crisis en de repressie in het land. Ruim 1,8 miljoen hebben hun toevlucht gezocht in buurland Colombia, dat ook al een van de hoogste aantallen interne ontheemden telt in de wereld vanwege het gewapende conflict met de guerrilla organisatie FARC. Ook op Curaçao zijn er al veel vluchtelingen beland, ruim 26.000, zo’n 20% van de totale bevolking.

De positie van Venezolaanse vluchtelingen is kwetsbaar. Vooral vrouwen en meisjes lopen het gevaar slachtoffer te worden van prostitutie en mensenhandel. CNV internationaal steunt de Colombiaanse vakcentrale CGT bij hun inzet om de integratie van Venezolaanse vluchtelingen op de arbeidsmarkt te versterken, zodat ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud en minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik.

De International Labour Organisatie ILO is de tripartiete VN-organisatie voor arbeid waarin werkgevers- en werknemersorganisaties en overheden samenwerken aan wereldwijde afspraken over “decent work” (fatsoenlijk werk).

Rapport van de ILO onderzoekscommissie op de ILO website (spaanstalig) 

Publicatiedatum 06 11 2019