DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Arabische ambtenaren bezoeken CNV voor Shiraka-training

CNV Internationaal verzorgt op 19 juni een dag in de zogenoemde Shiraka-training in samenwerking met The Hague Academy. De training gaat over Sociale Zaken en Werkgelegenheidsbeleid en is voor ambtenaren uit de Arabische regio. Willem Jelle Berg, lid van het Dagelijks Bestuur van het CNV zal de Arabische gasten bij het CNV ontvangen.

Naast een dagdeel met een training over arbeidsrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt ook de Sociaal Economische Raad bezocht. Daar wordt het Nederlandse poldermodel en de rol en uitdaging van een sociale dialoog tussen overheid, werkgevers en werknemersorganisaties uitgelegd.

Hierna spreekt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, over het belang van het betrekken van jongeren bij de sociale dialoog over jeugdwerkgelegenheid. Vanuit de werkgeverskant zal DECP (Dutch Employers Cooperation Programme), de rol van werkgevers in de sociale dialoog toelichten.

Steun voor democratische verandering

Shiraka betekent in het Arabisch partnerschap. Met de financiering van deze trainingen probeert de Nederlandse overheid de democratische verandering in de Arabische regio te steunen. De overgang naar een democratie is een langdurig proces. En daarom zet Nederland de steun sinds 2016 voort in de vorm van deze partnerschapstrainingen.

Verhouding burger en overheid

Tijdens de Shiraka-trainingen staat de veranderde verhouding tussen burger en overheid centraal. De bedoeling is dat er een blijvende verandering wordt bereikt in de Arabische regio die uiteindelijk leidt tot:

  • een samenleving die culturele en religieuze verschillen accepteert;
  • een rechtsstaat die burgers, mensenrechten en minderheden beschermt;
  • economische groei en werkgelegenheid.


De landen die meedoen aan deze trainingen bevinden zich in de gehele Arabische regio, onder meer uit Egypte, Jordanië en Tunesië.

Capaciteitsopbouw

Met deze trainingen probeert Nederland de Arabische regio te steunen in:

  • lokale maatschappelijke plannen, bijvoorbeeld op het gebied van vakbondsrechten en persvrijheid;
  • capaciteitsopbouw van politieke organisaties door samenwerking van Nederlandse politieke partijen met lokale politieke partijen;
  • overheidssamenwerking, bijvoorbeeld gericht op mensenrechten; training voor ambtenaren en jonge diplomaten.


Publicatiedatum 13 06 2019