DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Colombiaanse mijnwerkersvakbonden starten werknemerscollectief voor een rechtvaardige energietransitie

 

De energietransitie heeft ingrijpende economische gevolgen in Colombia. De kolenindustrie verdwijnt in hoog tempo nu steeds meer mijnen sluiten .

De belangrijkste mijnbouwvakbondenbonden in Colombia hebben nu besloten hun krachten te bundelen in een werknemerscollectief. Samen willen zij werken aan een sociaal rechtvaardige energietransitie door te zorgen dat de arbeidsrechten van de mijnwerkers worden gerespecteerd.

Enkele maanden geleden kondigde de Prodeco Group, een dochteronderneming van Glencore, al aan alle mijnactiviteiten in het noorden van Colombia stop te zetten. Een paar weken later begon Carbones del Cerrejón een proces om 450 banen te laten verdwijnen, door wat het bedrijf 'vrijwillige uittreding' noemde.

De multinationals beweren dat hun bedrijven niet meer levensvatbaar zijn door de lage prijzen en door de wereldwijde crisis als gevolg van de coronapandemie

Vakbonden en maatschappelijke organisaties in de Colombiaanse departementen Guajira en Cesar waarschuwen al jarenlang dat de sluiting van steenkoolmijnen door deze multinationals ingrijpende gevolgen zal hebben voor de regio.

Bestaande afspraken

In reactie op deze dreigende economische en sociale aardbeving, hebben de Colombiaanse vakbonden herhaaldelijk geëist dat er dialoog georganiseerd wordt. Samen met alle betrokken actoren - overheid, bedrijven en arbeiders - moeten er routes en strategieën ontwikkeld worden om te garanderen dat de bestaande cao-rechten worden gerespecteerd. De bonden eisen ook naleving van de afspraken die de bedrijven in het kader van internationale overeenkomsten hebben gemaakt.

Regio economisch afhankelijk van mijnbouw

Er zijn steeds meer alarmerende signalen dat deze grote bedrijven van plan zijn zich uit Colombia terug te trekken zonder afspraken te daarover te maken met de arbeiders en hun gemeenschappen. Duizenden gezinnen die hun brood verdienen dankzij de mijnbouw worden in de steek gelaten. Honderden arbeiders wier gezondheid is aangetast door de winning van steenkool worden aan hun lot overgelaten.

De regio is economische volledig afhankelijk van de mijnbouw. Geschat wordt dat Prodeco nu zorgt voor ongeveer 40% van het BBP van de Cesar-regio. De multinational Carbones del Cerrejón, vertegenwoordigt 43% van de economie van het departement La Guajira.

De gevolgen hiervan voor de werknemers en de regionale economie zijn enorm. De vakbonden Sintracerrejon, Sintracarbón, Sintraminergetica, Sintradrummond en Sintradem, hebben daarom besloten om - met de steun van CNV Internationaal - hun krachten te bundelen. Ze hebben gezamenlijk besloten het Colectivo de Trabajadores por la transicion justa te vormen. (werknemerscollectief voor een eerlijke energietransitie).

Garanties voor de toekomst

Het collectief wil samenwerken om de negatieve gevolgen voor werknemers en hun gezinnen te minimaliseren en ervoor te zorgen dat hun basisrechten worden gerespecteerd. Bovendien wil het Collectief werken aan garanties voor de toekomst van de gemeenschappen in deze regio's.

De mensheid evolueert naar een reductie van de CO2-uitstoot, maar het mag niet zo zijn dat de hoogste kosten hiervan voor rekening komen van de mijnwerkers en hun gemeenschappen.

                   Verklaring van de gezamenlijke vakbondenLees ook:  Colombia paper 

 

Meer berichten over dit thema:

 

 

Meer nieuws van CNV Internationaal

 

Publicatiedatum 25 03 2021