DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Mijnbedrijf Prodeco vertrekt uit Colombia

Sociale dialoog dringend nodig voor een eerlijke transitie 

Duizenden gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van banen in de mijn. Vele mijnwerkers hebben gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door de winning van steenkool. De regio heeft een groot deel van haar landbouwgrond afgestaan en is daardoor afhankelijk van mijnmultinationals. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de impact van mijnbouwbedrijf Prodeco in Colombia. Daarom is het noodzakelijk dat er wordt onderhandeld over de voorwaarden waaronder dit bedrijf Colombia gaat verlaten, om de rechten van werknemers en hun gemeenschappen te beschermen en om een ​​eerlijke en rechtvaardige transitie te garanderen.

Het verrassende nieuws dat de Prodeco Group alle concessies voor mijnbouw teruggeeft  aan de Colombiaanse autoriteiten (Agencia Nacional Minera- ANM, het Nationale Agentschap voor de Mijnbouw) zorgt voor veel opschudding. De Prodeco Groep is verantwoordelijk voor de activiteiten van Glencore in Colombia die te maken hebben met de export van thermische steenkool. Het is een van de belangrijkste bedrijven in het noorden van Colombia, waar Prodeco de mijnen Calenturitas en La Jagua exploiteert. Volgens de belangrijkste economische krant in Colombia produceerde de multinational in 2019, 15,5 miljoen ton kolen, waarmee het bedrijf een omzet behaalde van 2,7 miljard dollar.

"In de verschillende scenario's die aan
het Ministerie van Mijnbouw en Energie zijn voorgelegd, heeft het bedrijf altijd gezocht naar alternatieve plannen om de activiteiten weer op te starten.
Ze hebben nooit aangegegeven dat ze hun concessies wilden teruggeven",

zegt Luis Fernando Ramírez, Voorzitter van de regionale vakbond Sintramienergetica 

Het is al enige tijd duidelijk dat sluiting van de dagbouwkolenmijnen in de César-regio onafwendbaar is. Sinds het begin van de coronapandemie heeft het bedrijf de kolenwinning moeten staken. Desondanks zijn arbeiders en gemeenschappen overvallen door deze drastische en vroegtijdige aankondiging die alle alarmbellen doet rinkelen.

"In de verschillende scenario's die aan het Ministerie van Mijnbouw en Energie zijn voorgelegd, heeft het bedrijf altijd gezocht naar alternatieve plannen om de activiteiten weer op te starten. Ze hebben nooit aangegegeven dat ze hun concessies wilden teruggeven", zegt Luis Fernando Ramírez, Voorzitter van de regionale vakbond Sintramienergetica la Jagua de Ibirico.

“Deze beslissing van de ene op de andere dag om die rechten terug te geven, heeft ons verrast. Dit geeft ons de indruk dat we het bedrijf niet kunnen vertrouwen. Ze zijn altijd op zoek naar manieren om te ontsnappen aan het nakomen van eerder gemaakte afspraken met de mijnwerkers”.​

 

Prodeco heeft een verklaring afgelegd over hun besluit  om hun concessies terug te geven en hun activiteiten in Colombia stop te zetten, onder meer vanwege de slechte internationale kolenprijzen. Het bedrijf stelt dat "de herstart van mijnbouwactiviteiten economisch niet levensvatbaar is."

Het aantal bedrijven dat moet sluiten als gevolg van de pandemie neemt toe. Van deze sector werd echter juist aangenomen dat die immuun is voor de crisis. Het is opmerkelijk dat de Prodeco-groep de strategie heeft gekozen om nu hun activiteiten stop te zetten. Er zijn eerder geen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met hun werknemers, hun organisaties of de gemeenschappen in hun invloedssfeer.

Prodeco/ Glencor heeft gekozen voor verrassing boven transparantie naar hun stakeholders. Deze houding en manier van handelen is in strijd met hun verantwoordelijkheden met betrekking tot due diligence en transparantie van informatie zoals uiteengezet in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Onvoorwaardelijke rechten van de mijnwerkers

CNV Internationaal spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over de impact die de sluiting van de mijnbouwactiviteiten van Prodeco in Cesar, in het noorden van Colombia, zal hebben op de regionale economie en inzetbaarheid. Deze sluiting zal duizenden werknemers in onzekerheid  storten over de toekomst van hun banen. Het vertrek uit de multinational zal niet alleen enorme economische gevolgen hebben voor deze arbeiders, maar het zal ook ingrijpende gevolgen hebben voor hun leven en dat van hun gezinnen, nu en in de verre toekomst.

In een verklaring zegt de multinational dat "de Prodeco Groep hun werknemers opnieuw een vrijwillig pensioenprogramma zal aanbieden dat aanzienlijk hoger zal zijn dan wat vereist is volgens de Colombiaanse wet."

Deze aankondiging is verre van geruststellend voor de arbeiders. Integendeel, dit zorgt voor grote onzekerheid. De vakbondsorganisaties laten weten dat een extern bedrijf druk uitoefent op de arbeiders om in te stemmen met dit plan.

"Dit plan betekent dat ze afstand moeten doen van hun arbeidsrechten, hun collectieve voordelen en zelfs van de mogelijkheid om rechtszaken tegen het bedrijf aan te spannen.

De bedragen die worden geboden zijn belachelijk vergeleken met wat ze verdienen."

(Luis Fernando Ramírez, Voorzitter van de regionale vakbond Sintramienergetica la Jagua de Ibiric)

Volgens Luis Fernando Ramírez, voorzitter van de regionale Sintramienergetica la Jagua de Ibirico, heeft de Prodeco-groep een extern advocatenkantoor ingehuurd om contact op te nemen met elke werknemer en het vrijwillige pensioenplan uit te leggen.

Dit plan, waarschuwt Ramírez, "betekent dat ze afstand moeten doen van hun arbeidsrechten, hun collectieve voordelen en zelfs van de mogelijkheid om rechtszaken tegen het bedrijf aan te spannen. De bedragen die worden geboden zijn belachelijk in vergelijking met wat ze verdienen."

De vakbondsleider protesteert tegen de enorme druk die op de arbeiders wordt uitgeoefend. De externe adviseur roept de arbeiders 3 of 4 keer op, in een poging hen "over te halen een beslissing te nemen die voorbijgaat aan wat de arbeiders hebben bereikt in de loop van jaren van collectieve strijd en onderhandelingen".

De vakbondsorganisatie is tegen de manier waarop hun werknemers onder druk worden gezet. Ze eisen dat ze betrokken worden om over deze pensioenplannen te onderhandelen, zodat de rechten die in de loop der jaren zijn verworven, worden beschermd.

Prodeco heeft een verzoek ingediend bij het Colombiaanse Ministerie van Arbeid om toestemming te geven voor het collectief ontslag van werknemers als gevolg van de totale beëindiging van mijnbouwactiviteiten.

Dit verzoek laat de ware bedoelingen van het bedrijf zien. De vakbond hoopt dat het Ministerie van Arbeid dit verzoek zal afwijzen en dat er onderhandelingen zullen worden gevoerd met alle betrokken partijen.

 

““We hebben een groot aantal vakbondsleden bij Prodeco die lijden aan aandoeningen van spieren en gewrichten, psychische aandoeningen, en ook aan luchtwegaandoeningen of longziekten, en zelfs enkele actuele gevallen van mogelijke pneumoconioseziekten. Deze ziekten en problemen komen veel voor onder mijnwerkers.”

Jairo Córdoba, Algemeen Secretaris Vakbond Sintradem 

Wie komt op voor de zieke werknemers?

Het vertrek van Prodeco uit de mijnbouw heeft ook gevolgen als het gaat om ziektes die verband houden met mijnwerk. Volgens Sintradem, de Nationale Unie van Zieke en Gehandicapte Arbeiders van de Mijnbouwsector, laat Prodeco veel zieke arbeiders achter.

“We hebben een groot aantal vakbondsleden bijn PRODECO die lijden aan aandoeningen van spieren en gewrichten, psychische aandoeningen, en ook aan luchtwegaandoeningen of longziekten, en zelfs enkele actuele gevallen van mogelijke pneumoconioseziekten. Deze ziekten en aandoeningen komen veel voor onder mijnwerkers. "

Stoflongen en silicose worden nergens anders opgelopen dan in een kolenmijn. Deze ziekten komen voor en ontwikkelen zich als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Kristallijn silica komt door alle stoffen die nodig zijn om de steenkool te kunnen winnen”, waarschuwt Jairo Córdoba, secretaris-generaal van Sintradem, bezorgd.

Door het vertrek van het bedrijf uit de regio en het land blijft het conflict over de classificatie van bepaalde aandoeningen als beroepsziekten die verband houden met mijnbouwwerkzaamheden, onopgelost.

Carlos Ochoa, ook lid van vakbond Sintradem, verzet zich tegen de diagnoses die veel van de werknemers met deze ziektebeelden krijgen. De bedrijfsartsen diagnosticeren hen vaak met veelvoorkomende algemene ziekten. “Dan blijft de vraag: hoe gaat de nationale regering ingrijpen via het Ministerie van Arbeid om de bescherming van deze rechten te garanderen voor werknemers die op dit moment ziek zijn? Velen hebben hun ziekte gemeld bij het bedrijf, maar hebben het proces om de oorzaak van die ziekte vast te stellen nog niet afgerond. "Wat wordt hieraan gedaan?

““Als de mijn sluit, zal een spookstad achterblijven.
Het bedrijfsleven komt in de problemen en
mijnwerkers worden aan hun lot overgelaten.
De mijnbouw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de regio. Wij zijn van mening dat de staat in dit proces moet bemiddelen, niet alleen voor de mijnwerkers,
maar ook voor de regio en de economie."

Luis Fernando Ramírez, Sintramienergetica

Er is dringend sociale dialoog nodig om een ​​rechtvaardige transitie te garanderen

Onder de belofte van welvaart, rijkdom en welzijn ontstond de dagbouw kolenmijn enkele decennia geleden in Colombia. De regionale impact van winningsactiviteiten heeft ontegenzeggelijk de hele regio getransformeerd.

Het definitieve vertrek van Glencore, eigenaar van Prodeco, is het topje van de ijsberg als het gaat om de mogelijke impact van campagnes tegen klimaatverandering, die er wereldwijd op gericht zijn om minder kolen als energiebron te verbruiken. 

Deze zaken moeten worden besproken aan onderhandelingstafels met werknemers en gemeenschappen en de onderhandelingen moeten worden geleid door de regering van Colombia zelf.

In de woorden van Luis Fernando Ramírez van vakbond Sintramienergetica: “Als de mijn sluit, zal een spookstad achterblijven. Het bedrijfsleven komt in de problemen en mijnwerkers worden aan hun lot overgelaten. Mijnbouw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de regio. Wij zijn van mening dat de staat in dit proces moet bemiddelen, niet alleen voor de mijnwerkers, maar ook voor de regio en de economie."

 Prodeco, en dus de hele internationale Glencore-groep, moet

•  transparant zijn met informatie

•  overleggen met alle belanghebbende partijen en organisaties die hen vertegenwoordigen

• eerdere afspraken en overeenkomsten nakomen

• negatieve impact veroorzaakt door deze abrupte sluiting van activiteiten minimaliseren.

Als CNV Internationaal pleiten we voor sociale dialoog om te komen tot een rechtvaardige transitie voor iedereen die hiermee te maken heeft. Zowel de Glencore-groep als de afnemers van kolen moeten  verantwoordelijkheid nemen voor de ingrijpende veranderingen die uit deze sluiting zullen voortvloeien. Prodeco heeft enorme impact gehad en zal dat blijven hebben in Colombia.

 

Publicatiedatum 22 02 2021