DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

EUROPESE AFSPRAKEN OVER INTERNATIONALE HANDEL VIA GSP

Dankzij Europese regelgeving profiteren veel ontwikkelingslanden van gunstige invoertarieven in de handel. Voorwaarde is dat deze landen zich houden aan de basisafspraken over mensenrechten, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de specifieke verdragen en de kernconventies van de Interationale Arbeidsorganisatie. Dit handelssysteem met de naam Generalised System of Preferences (GSP) loopt eind 2023 af. Op dit moment loopt er een openbare consultatie over een eventuele verlenging van het systeem vanaf 2024. Samen met tien vakbonden en ngo’s heeft CNV Internationaal hier input voor geleverd.

Samenvattend pleiten we voor:

· Heldere voorwaarden om de transparantie, voorspelbaarheid en meetbaarheid van de het handelssysteem GSP te versterken.

· Het toevoegen van enkele internationale conventies en afspraken zoals IAO Conventie 190 rond Geweld en intimidatie op het werk.

· Een nieuw monitoringscyclus om de monitoring structureler en transparanter te maken. Dit systeem moet voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn.

· Een handhavings- en compliance systeem, waarbij buitengewone prestaties door landen beloond worden door betere handelsvoorwaarden, of omgekeerd door het verhogen van invoertarieven als niet voldaan wordt aan de afspraken.

Het Europees parlement buigt zich de komende maanden over de bijdragen aan de consultatie. Er wordt verwacht dat einde 2022 beslist wordt over de nieuwe GSP.

Lees hier onze input voor het handelssysteem GSP

Publicatiedatum 21 07 2020