DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

1-5 februari OESO Forum on Due Diligence in the Garment & Footwearsector

Overheden, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties komen jaarlijks tijdens het OESO Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector bijeen om hun kennis te delen over verduurzaming in de textielsector. De (online) sessies gaan dit jaar over due diligence op het gebied van arbeid, mensenrechten, milieu en integriteit binnen de ketens.

COVID-19 is een ongekende test geweest voor de landen die onze kleding produceren. Het bouwen aan een veerkrachtigere en duurzamere sector in de context van de pandemie loopt dan ook als een rode draad door de sessies.  

Meer informatie en aanmelden >>

Dinsdag 2 februari: Is Social Dialogue Part of Fast Fashion’s Post-Covid Cure?

Vanuit het Strategic Partnership for Garment Supply Chain Transformation organiseren Fair Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV een panelbijeenkomst over het belang van sociale dialoog bij de wederopbouw van een veerkrachtige en meer duurzame sector ná de pandemie. Tijdens deze sessie worden de resultaten van ons gezamenlijke onderzoek besproken.

Donderdag 5 februari: Weathering uncertainty in global supply chains through responsible business conduct – perspectives from Asia

Dr. Dennis Arnold, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, bespreekt in het panel zijn bevindingen uit zijn (in opdracht van CNV Internationaal uitgevoerde) onderzoek Cambodia’s Garment Sector in Transformation: External Shocks, Political Space and Supplier Consolidation.

Download: Arnold, Dennis Dr (2021) Cambodia's Garment Sector in Transformation

Publicatiedatum 02 02 2021