DonerenNieuwsbrief

Decent Work Agenda

'Decent Work’ betekent in het Nederlands ‘fatsoenlijk werk’. Je zou het niet verwachten, maar de term is nog betrekkelijk nieuw. Pas in 1999 werd het begrip, samen met een aantal belangrijke bepalingen, geïntroduceerd. Inmiddels is Decent Work niet meer weg te denken uit de internationale wereld. CNV Internationaal vindt dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op fatsoenlijk werk.

Het begrip Decent Work is geïntroduceerd door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), de VN organisatie waarbinnen werknemers, werkgevers en overheden op internationaal niveau overleggen.

De ILO heeft Decent Work gedefinieerd als: ‘Productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden’. In de ‘Decent Work Agenda’, van de ILO is dit begrip nader uitgewerkt.

De Decent Work agenda van de ILO richt zich op de volgende vier zaken:

  • het bevorderen van de fundamentele rechten van werknemers
  • het creëren van passende werkgelegenheid voor mannen en vrouwen
  • het verbeteren van de sociale bescherming
  • en het versterken van de sociale dialoog

CNV Internationaal en Decent Work

CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners en door duurzaamheid in de keten te bevorderen. In Nederland draagt CNV Internationaal samen met de CNV Vakcentrale en -bonden bij aan Decent Work in ontwikkelingslanden via lobby, beleid en bewustwordingscampagnes.