DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sInternationale productieketensMVO

Overzicht belangrijke verdragen

Internationale verdragen IMVO

Bedrijven hebben te maken met verschillende internationale verdragen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). 

Deze verdragen zijn door veel landen erkend. 

 

1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

Artikel 23 en 24 van de UVRM hebben betrekking op werk & inkomen.

2 Kernverdragen International Labour Organization (ILO) (ENG)

De belangrijkste rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) zijn vastgelegd in internationale verdragen van ILO.

Kernverdragen International Labour Organization (ILO) (NED SAMENVATTING)

Onze (Nederlandstalige) samenvatting beschrijft de minimale sociale normen en kernelementen. 

3 OESO Richtlijnen voor internationale  bedrijven

Richtlijnen voor multinationale ondernemingen m.b.t. transparante onderzoek binnen hun productie- of toeleveringsketen.

4 MVO Sector Risico Analyse (KPMG)

Dit rapport beschrijft in welke sectoren de risico's op corruptie, uitbuiting, milieuvervuiling of arbeidsrechtenschendingen het grootst zijn.

5 Advies IMVO convenanten (Sociaal Economische Raad)

SER-advies omtrent het afsluiten van convenanten met overheden en maatschappelijke organisaties.

6 - UN Guiding Principles (Ruggie Principles) (ENG)

Internationaal erkende VN-principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Toepasbaar voor bedrijven en sectoren binnen en buiten Nederland.