arbeidsrechten

De erkenning en vooral de naleving van de rechten van werknemers ziet CNV Internationaal als centrale pijler in het internationale vakbondswerk. Deze rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) noemen we ook wel internationale arbeidsnormen. Hoewel veel landen beloofd hebben deze normen te respecteren, wijst de praktijk vaak heel anders uit. 

Om welke rechten gaat het dan? In het kader van sociaal verantwoord ondernemen geeft het CNV prioriteit  aan de volgende 10 normen:

De 10 belangrijkste rechten

Er zijn internationaal afspraken gemaakt over de rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten). Dit noemen we ook wel internationale arbeidsnormen. Hoewel veel landen beloofd hebben deze normen te respecteren, wijst de praktijk vaak heel anders uit. Om welke rechten gaat het dan?

Om te beginnen gaat het om bescherming van de universele mensenrechten van werknemers en van de mensen in de gemeenschap waarbinnen het bedrijf werkt.

ILO087 Freedom of association - Recht van vakbondsorganisatie

Vrijheid van organiseren

Vrijheid voor werknemers om zich te laten vertegenwoordigen en zich te organiseren in een vakbond. Daar waar vakbonden officieel niet erkend worden, faciliteert de werkgever andere vormen van onafhankelijke organisatie en vertegenwoordiging van werknemers. (ILO verdrag 87)

ILO087 Freedom of association - Recht van vakbondsorganisatie

Recht om te onderhandelen

Het recht op collectieve onderhandelingen; vertegenwoordigers van werknemers moeten in staat gesteld worden te onderhandelen en met de besluitvormers te overleggen. (ILO verdrag 98, aangevuld met 135, OESO-richtlijnen IV, art. 8)

Employment freely chosen - ILO 29-105 CNV Internationaal

Geen dwangarbeid en slavernij

Werknemers moeten een vrije keuze hebben voor het werk; bijdragen aan het uitbannen van alle vormen van slavernij en gedwongen arbeid. (ILO verdragen 29 en 105)

Geen kinderarbeid 

Niet aannemen van kinderen onder de leerplichtleeftijd (in ieder geval niet kinderen van 15 jaar of jonger, in sommige landen een uitzondering met 14 jaar) en participeren in en bijdragen aan trajecten om bestaande werkende kinderen uit de arbeidssituatie te halen en onderwijs te laten volgen. (ILO verdrag 138 en 182 en OESO-richtlijnen)

ILO 100-111 No discrimination - geen discriminatie - CNV Internationaal

Geen discriminatie

Niet discrimineren tussen werknemers. (ILO verdragen 100 en 111)

Leefbaar loon

Het uitbetalen van een leefbaar loon. Dat wil zeggen een loon waarmee je in de basisbehoeften voor een gemiddeld gezin kan voldoen. (ILO verdragen 26 en 131)

Veilig en gezond werk

Het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers. (ILO verdrag 155 en aanbeveling 164)

Geen excessieve overuren

Het hanteren en waarborgen van een maximaal aantal werkuren, in principe niet meer dan 8 uur per dag, 48 uur per week, geen excessieve overuren. (ILO verdrag 1)

Arbeidscontract

Het bieden van arbeidszekerheid. (ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises art. 24-28)
Belangrijke aanvullende werknemersrechten

  • Het beschikbaar stellen aan werknemers van relevante training. (ILO Tripartite Declaration art. 29-32)

  • Het recht op indiening en behandeling van klachten, zonder het risico hiervoor gestraft of gediscrimineerd te worden. (ILO Tripartite Declaration art. 57 en 58)

  • Het recht op tijdige informatievoorziening bij o.a. reorganisaties, collectief ontslag en afvloeiingsregelingen.(OESO-richtlijnen IV, art. 6)

  • De werkgever mag niet dreigen met bijvoorbeeld verplaatsing van het bedrijf bij uitoefening van het recht op organisatie. (OESO-richtlijnen IV, art. 7)

  • Waar mogelijk moet lokaal personeel worden aangesteld en opgeleid en mogen geen minder gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd als vergelijkbare werkgevers in het gastland. (OESO-richtlijnen IV, art. 4a en IV, art.5)

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord