DonerenNieuwsbrief

Internationale collegialiteit

Steeds meer bedrijven zijn structureel bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Via een afspraak over internationale collegialiteit in uw CAO (IC CAO) kunt je daarnaast ook een concreet project steunen en medewerkers betrekken.

IC CAO projecten voor Internationale Collegialiteit zijn mogelijk dankzij de inzet van CNV leden, kaderleden en bestuurders die hierover in hun eigen CAO's  afspraken maken met hun bedrijf of organisatie.

'Als je eigen arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn, is het goed om te denken aan collega's ver weg die het veel minder hebben'

Willem Kruithof, CNV Vakmensen

Wat zijn IC CAO projecten?

Een internationale collegialiteitsafspraak is mogelijk in zowel bedrijfs- als sector CAO's. Ook gebeurt het soms dat er in een sociaal plan een bedrag gereserveerd wordt voor internationale collegialiteit. In overleg met CNV Internationaal wordt een passend project voorgesteld. Daarmee kunnen tienduizenden mensen in lage lonen landen worden geholpen met trainingen, voorlichting of betere voorzieningen!

IC CAO houdt in dat in CAO's geld gereserveerd wordt voor vakbondsprojecten in ontwikkelingslanden. IC CAO is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV. Het is een van de manieren om samen met sectoren en bedrijven een passende invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

'Als je eigen arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn, is het goed om te denken aan collega's die het minder hebben', vindt Willem Kruithof van CNV Vakmensen. Steeds meer bedrijven zijn actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via afspraken over Internationale Collegialiteit in CAO's zijn ook werknemers daar actief bij betrokken.

Passende projecten

CNV Internationaal faciliteert internationale collegialiteit door -in samenspraak met de sector- voor een concreet project te zorgen. Bij die projecten gaat het bijvoorbeeld om

 • verbetering van arbeidsomstandigheden, zoals betere veiligheid op de werkvloer,
 • training in arbeidsrecht,
 • werkgelegenheidsprojecten voor jongeren.

Beter werk hier en daar

Steeds meer Nederlandse bedrijven opereren in het buitenland. Ook veel grondstoffen en producten komen uit ontwikkelingslanden. IC CAO is een mooie manier om een concrete bijdrage te leveren aan beter werk in landen waar werkenden vaak veel minder rechten hebben. Maar wel veel problemen, zoals: 

 • onbetaald overwerk
 • levensgevaarlijke werkomstandigheden
 • geen inspraak
 • tegenwerking van vakbondsleden
 • ontslag bij zwangerschap

 

Wat doet CNV Internationaal?

CNV Internationaal zorgt voor een passend project, begeleiding en informatie. CNV werkt samen met betrouwbare vakbondsorganisaties die zich constructief inzetten voor rechten van werkende vrouwen en mannen in ontwikkelingslanden. CNV Internationaal heeft al jarenlang goede contacten met vakbondspartners in diverse landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

 

Voor dit project zoekt CNV Internationaal momenteel IC CAO bijdragen

 Project : Veilig werk in Senegal 
>> meer weten<<

Een greep uit de projecten die werden gerealiseerd 

 

Dankzij CAO voor werknemers in het Openbaar Vervoer

...  zijn in Benin (West-Afrika) toiletblokken en overkappingen gebouwd op 3 lokaties voor chauffeurs. Ook is voor hen toegang tot sociale zekerheid geregeld. 

Dankzij de Nederlandse kappersbranche 

...volgen 20 jongeren in Moldavië  een kappersopleiding

225 huishoudelijk werkers


... krijgen steun en training in Indonesië

Dit project werd mogelijk gemaakt door de CAO voor schoonmakers.

580 textielarbeiders


... van een garenfabriek in Benin krijgen voorlichting over brandveiligheid.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Nederlandse modebranche.

Stappenplan

Hoe is de gang van zaken  in praktijk bij een IC CAO project?

Internationale Collegialiteit in CAO’s maakt deel uit van het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV.

Onderstaand stappenplan laat zien hoe IC CAO in praktijk georganiseerd is:

 1. Zet internationale collegialiteit op de agenda bij het CAO overleg
   
 2. Overleg met CNV Internationaal over gewenst type project en hoogte bedrag
   
 3. CNV Internationaal stelt een passend project voor.
   
 4. Voorleggen projectplan aan het bedrijf ter goedkeuring.
   
 5. Goedkeuring? CNV verstuurt de factuur voor de projectbijdrage naar het bedrijf.
   
 6. Start project onder begeleiding van CNV Internationaal.
   
 7. Rapportage met foto's na afloop van het project naar het bedrijf.
   
 8. Terugkoppeling resultaten van het project naar leden.
   
 9. Voorstel voor vervolgproject
   

Meestgestelde vragen

 

Wat is dat IC CAO?

IC CAO = Internationale Collegialiteit in CAO’s, dit houdt in dat in een cao-afspraak geld wordt gereserveerd wordt voor vakbondsprojecten in ontwikkelingslanden. Het gaat om het veiliger en gezonder maken van werkomstandigheden, werkgelegenheidsprojecten voor jongeren of traingin in arbeidsrecht. CNV Internationaal steunt wereldwijd vakbonden en zorgt voor de uitvoering van die projecten.

Waarom zouden we vakbonden in andere landen helpen?

Onze kleding, voedsel en electronica worden vaak ver weg gemaakt. Nederlandse bedrijven handelen in alle delen van de wereld. De werkomstandigheden daar zijn vaak veel slechter en de arbeidsvoorwaarden rammelen aan alle kanten. CNV steunt lokale vakbonden die via dialoog en onderhandelingen daar verandering in willen brengen. Nederlandse consumenten en werknemers zijn zich steeds bewuster van de misstanden. Zijn verwachten dat bedrijven actief bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. CNV onderhoudt van oudsher goede relaties met vakbonden uit de hele wereld. Dat netwerk is uniek! En zij hebben alle steun hard nodig.

De cao is er toch alleen om zaken voor jezelf te regelen?

Dat is niet helemaal waar. Dat hangt ervan af wat werknemers belangrijk vinden. En uit onderzoek onder CNV leden blijkt  dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt dat internationale collegialiteit onderdeel is van hun eigen cao. Tegelijk stellen werkgevers hiervoor zelfs regelmatig ook buiten de loonruimte beschikbaar. CNV Internationaal zoekt waar mogelijk naar een project gericht op werknemers in dezelfde sector, dit spreekt de Nederlandse werknemers aan.

Staan bedrijven niet kritisch tegenover de hulp aan ontwikkelingslanden door de economische crisis?

Het is altijd goed om hulp aan ontwikkelingslanden kritisch te beoordelen. Dat houdt scherp! Maar bedrijven merken ook dat consumenten steeds kritischer reageren: “Wat doet uw bedrijf eigenlijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

Ik kan het geld toch maar één keer uitonderhandelen.
Komt dat geld wel goed terecht?

Daarom is het zo belangrijk om het goed te besteden. Projecten die CNV Internationaal steunt worden goed begeleid en streng gecontrolereerd. Komt het geld goed terecht? Profiteren voldoende werknemers van het project? Zijn de plannen goed onderbouwd? Die vragen moeten bij elk project goed beantwoord worden. De vakbonden in ontwikkelingslanden die de projecten uitvoeren zijn getraind om effectieve en efficiënte projecten te starten, die concrete resultaten voor werknemers opleveren.

Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?
En wat merk ik daarvan in mijn portemonnee?

IC CAO afspraken zijn er in alle vormen en maten. Al vanaf 1.000 euro zijn er mogelijkheden. Bedragen variëren tussen de 1.000 en 50.000 euro. Voor vakbonden in ontwikkelingslanden betekent dat al een wereld van verschil. In praktijk blijkt het heel erg mee te vallen wat werknemers van zo’n CAO bijdrage merken in hun portemonnee.

Het bedrijf waarmee wij onderhandelen heeft een eigen fonds.
Zijn er dan ook mogelijkheden voor IC CAO?

CNV Internationaal ontvangt regelmatig bijdragen uit fondsen. Op basis van de juiste professionele kennis en ervaring is CNV Internationaal in staat bedrijven te adviseren over een passende besteding. Daar ontstaat regelmatig een mooie samenwerking uit.

 

  Meer weten over de mogelijkheden van IC CAO in uw bedrijf?

  • Neem contact op met de CNV contactpersoon voor uw bedrijf
    
  • Vraag de folder Internationale Collegialiteit aan via internationaal@cnv.nl
    
  • Stel uw vraag aan CNV Interrnationaal, internationaal@cnv.nl
    
  • Of neem telefonisch contact op via 030-7511260.