DonerenNieuwsbrief
HomeOns werkProgramma's

Civic Engagement Alliance

 

Civic Engagement Alliance

Partnerschap voor gelijkheid en rechtvaardigheid (2016-2020)

Maatschappelijke organisaties zijn van het grootste belang zijn voor gelijkheid en rechtvaardigheid in de samenleving. Dat is de overtuiging van de Civic Engagement Alliance is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder CNV Internationaal, met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Van 2016 tot 2020 heeft deze alliantie bijgedragen aan inclusieve ontwikkeling en het bereiken van de meest kwetsbare mensen van de samenleving door het programma "Strategic partnership for dialogue and dissent " (strategisch partnerschap voor samenspraak en tegenspraak).

Elk van de leden van de alliantie heeft specifieke expertise op het gebied van inclusieve ontwikkeling, capaciteitsopbouw, arbeidsrechten, versterking van kleinschalige boeren, beroepsopleiding en samenwerking met de private sector, met een focus op de agrofoodsector.

Onderstaand geven we een indruk van de impact van deze strategische samenwerking in de periode 2016-2020.

 

Lokale stemmen versterken

Lokale organsaties zorgen dat stemmen kunnen worden gehoord, vooral die van vrouwen, jongeren, kleinschalige boeren en arbeiders, mensen met een handicap, inheemse en andere groepen die vaak worden uitgesloten.

Wereldwijd verliezen lokale organisaties echter steeds meer ruimte en mogelijkheden om zich uit te drukken. De alliantie wil hen juist versterken, zodat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid en de uitvoering met een kritisch oog kunnen volgen.

Het tijdschrift "Voices to be heard” laat de impact zien van het programma, dat liep van 2016 tot 2020.

 

 

Projecten - West-Afrika - Benin

Verbetering van de arbeidsrechten voor shea- en cashewwerkers

 

In Benin startte de onafhankelijke nationale vakbond COSI, partnerorganisatie van CNV Internationaal, een proces van sociale dialoog. COSI slaagde erin om FLUDOR SA, het grootste shea- en cashewverwerkingsbedrijf in Benin, te overtuigen om een gezamenlijk ​​Memorandum of Understanding (principe-verklaring) te ondertekenen. Dit MoU is gericht op verbetering van de leef- en werkomstandigheden van 1.000 fabrieksarbeiders en 3.000 shea- en cashewtelers.

Aanvankelijk aarzelde het bedrijf hierover. Intussen, na een constructief sociale dialoog proces is het bedrijf overtuigd van de win-win kansen: Beter opgeleide en gemotiveerde medewerkers en de mogelijke oprichting van een werknemersvertegenwoordiging, is goed voor iedereen, zowel werkgever als werknemers.

Verbetering arbeidsinspectie in de landbouw in Benin

Vakbond COSI wist ook voortgang te bereiken in het proces om samen met de regering van Benin de ILO-conventie 129, het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, inzake arbeidsinspectie in de landbouwsector, te ratificeren. 

Noel Chadaré, leider van vakbond COSI, vertelt over het belang hiervan: 

Projecten - Azië - Indonesië

Betere arbeidsomstandigheden voor plantagearbeiders.

Het onderzoek Palming off responsibility bij een aantal plantages bracht in Indonesië ernstige schendingen van arbeidsrechten in de palmoliesector aan het licht. Dit was echter ook het begin van sociale dialoog met bedrijven om stapsgewijze te werken aan verbeteringen van de arbeidsomstandigheden van arbeiders op palmolieplantages.

Hieraan werkt CNV Internationaal samen met de partners van de Civic Engagement Alliance en met vakbondspartnerorganisaties, palmolievakbondsfederatie HUKATAN, en de Indonesische vakbondsfederatie KSBSI. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn van bedrijven over arbeidsomstandigheden en het verbeteren van het overheidsbeleid.

 

Palming off responsiblity -

Lees hier onderzoek naar schendingen arbeidsrechten in de palmoliesector in Indonesië door SOMO in opdracht van CNV Internationaal

Civic Engagement Alliance Partnership Organisations 
 

De Civic Engagement Alliance is een partnerschap van 11 Nederlandse organisaties met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit zijn: CNV Internationaal, Edukans, ICCO Cooperation, Kerk in Actie, Prisma, Wilde Ganzen, Woord en Daad, Light for the World, Leprazending, Red een Kind and Tear.

Looptijd van het programma: 2016-2020

Meer informatie op de website van het programma: 

website Civic Engagement Alliance 

Nieuws updates palmolie

Geen gevonden.