DonerenNieuwsbrief

Werk in uitvoering Cambodja

Programmamedewerker Azië: Isabelle de Lijser

Cambodja telt meer dan 600 fabrieken, die samen kleding produceren voor zo’n 200 internationale merken. In de Cambodjaanse textielindustrie werken meer dan 700.000 mensen. Om hun rechten te beschermen, moeten merken en werkgevers samenwerken met sterke, onafhankelijke vakbonden. De Cambodjaanse kledingsector is sterk afhankelijk van de inkoop van Europese en Noord-Amerikaanse merken.

 

Wat is er aan de hand in Cambodja?

 

Momenteel wordt de sector getroffen door zowel de gedeeltelijke als de tijdelijke opschorting van de handelspreferenties van de EU EBA en de Covid-19-pandemie, omdat veel merken bestellingen hebben geannuleerd. Gezamenlijke inspanningen zijn meer dan ooit nodig om de kledingsector en zijn werknemers te versterken.

Tijdens de Covid-19-pandemie zien we over de hele wereld dat waar een sociale dialoog structureel plaatsvindt, werkgevers en werknemers beter gepositioneerd zijn om uitdagingen aan te gaan en samen oplossingen te vinden. Vrijheid van vereniging is een voorwaarde om tot een echte sociale dialoog te komen.

Hoewel de Cambodjaanse regering de ILO-verdragen 87 (vrijheid van vereniging) en 98 (recht op collectieve onderhandelingen) heeft geratificeerd, staan vakbonden voor veel uitdagingen bij het organiseren van werknemers. Eén daarvan is de bestaande spanning tussen vakbonden en werkgevers, waardoor er vaak een kloof ontstaat tussen de twee groepen en die samenwerking in de weg staat. Maar het creëren van meer onderling begrip en het wegnemen van angsten is essentieel om sociale dialoog en sterke arbeidsverhoudingen in de kledingindustrie te bevorderen.

 

Wat doet CNV Internationaal? 

 

CNV Internationaal ondersteunt haar partnervakbonden in Cambodja op verschillende manieren. Ten eerste door financiering van verschillende programma’s die gericht zijn op capaciteitsversterking en beleidsbeïnvloeding. Zo worden werknemers getraind: wat zijn hun rechten, hoe kunnen zij een vakbond oprichten of cao-onderhandelingen opstarten.

Maar ook geven we advies en training op het gebied van vrouwelijk leiderschap, gender sensitieve arbeidsovereenkomsten en geweld, discriminatie en intimidatie  op het werk  - ‘Gender Based Violence.

Video het verhaal van Heng Chenda 

Trots op Heng Chenda, inspirerend Vakbondsleider uit Cambodja.

 

"Alle vrouwelijke arbeiders in het hele land zouden hun capaciteiten moeten versterken, hun bewustzijn en moed moeten vergroten. Ze moeten vooral moedig zijn in het nemen van beslissingen en zich kandidaat stellen als vakbondsleider. "

 

Kijk het verhaal van Heng Chenda, kledingarbeider en een van de eerste vrouwelijke leiders binnen de textielvakbond

Sociale dialoog over minimum loon en sociaal vangnet

Op nationaal niveau is onze partnervakbond, de Cambodian Labour Confederation (CLC) en de 8 sectorfederaties die daaraan verbonden zijn, waaronder textielfederatie CCAWDU, heel actief in de sociale dialoog over wetgeving over arbeidsrechten, minimumloon, vakbondsrechten en het sociaal vangnet.

Athit Kong vertelt hoe belangrijk sociale dialoog is

Athit Kong werkte van jongs af aan lange dagen in de kledingfabriek. Hij wilde verandering brengen in de misstanden. Tegenwoordig is hij vakbondsleider van CCAWDU de textielfederatie waar CNV Internationaal nauw mee samenwerkt. In deze video deelt hij zijn visie op sociale dialoog.

Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel

Daarnaast legt CNV Internationaal de link met internationale handelsketens. O.a. via het CNV-lidmaatschap van het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel (CKT) kunnen wij Nederlandse kledingmerken informeren over de stand zaken zaken als het gaat om arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten bij hun leveranciers in Cambodja, en adviseren hoe zij met hun leveranciers voor verbeteringen kunnen zorgen.

In onderstaande video een goed voorbeeld uit de praktijk van Sabrina Textile factory waarin de bedrijfsleiders en de werknemers vertellen hoe goede communicatie bijdraagt aan beter werk.

"Hello Dutch brands"

Landbouw

 

De focus van CNV Internationaal ligt met name op het verbeteren van arbeidsrechten in de kledingindustrie. Maar we ondersteunen ook lokale bonden in andere sectoren, zoals het toerisme en de landbouw

Veel werkenden in Cambodja kennen hun arbeidsrechten niet. Samen met vakbond CLC maakten we een video die zij inzetten voor social media om te laten zien welke rechten zij hebben en wat de vakbond voor hen kan betekenen. 
 

STITCH: partnerschap voor de kledingindustrie

In 2016 begon het Strategisch Partnerschap voor transformatie van de kledingindustrie, een samenwerking tussen Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV en CNV Internationaal met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit partnerschap werkt aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens voor kleding om een sociaal duurzame en levensvatbare sector te realiseren.

In 2021 is de volgende fase van dit partnerschap gestart: STITCH. Met nieuwe partners CDI, Cividep en ETI streeft het partnerschap ernaar om alle arbeiders, vakbonden, fabrieksmanagement en merken te betrekken bij de keten en samen te werken aan een industrie waarin de rechten van werknemers worden gerespecteerd.

Kledingmaker

Lees meer op de themapagina over eerlijke kleding >