DonerenNieuwsbrief

Convenant Duurzame Kleding en Textiel 

In 2013 wordt de wereld opgeschrikt door het instorten van kledingfabriek Rana Plaza, waarbij ruim 1.100 mensen om het leven komen. De ramp maakt duidelijk hoeveel risico een bedrijf in het buitenland loopt om betrokken te raken bij misstanden. Veel kledingbedrijven in Nederland besteden hun productie uit naar landen buiten de Europese Unie (EU). In die landen kunnen mensenrechten, de gezondheid en veiligheid van werknemers, het milieu en dierenwelzijn in het geding zijn. 

  • Start: 4 juli 2016
  • Looptijd: 5 jaar
  • Partijen: bij aanvang 79 ondertekenaars, 11 aangesloten en
    13 ondersteunende partijen. Kijk hier voor de actuele lijst 
  • Secretariaat: Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Kerntaken CNV: Deelname aan de stuurgroep en aanjagen
    van de werkgroep ‘Vrijheid van vakvereniging’
Bekijk de factsheet van het convenant Duurzame Kleding en TextielPosition paper - Hoorzitting Ketenimpact Oeigoerse DwangarbeidMeer informatie over convenanten MVO

Nieuws 

Geen gevonden.