DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Grondlegger CNV Internationaal Henk Hofstede overleden

Solidariteit houdt niet op bij de grens

Oud-voorzitter CNV-voorzitter Henk Hofstede, is afgelopen zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hofstede was voorzitter van het CNV tussen 1986 en 1992. CNV Internationaal herdenkt hem met groot respect als een van de grondleggers van CNV Actie Kom Over.

Henk Hofstede was als CNV-voorzitter zeer toegewijd aan internationale vakbondssolidariteit. Onder zijn voorzitterschap werd CNV Aktie Kom Over, later onder de naam CNV Internationaal, een professionele ontwikkelingsorganisatie die zich met projecten wereldwijd inzet ter versterking van onafhankelijke, democratische vakbonden. 

"Wat ik persoonlijk heel erg in Henk waardeerde dat hij het internationale werk niet zag als een soort hobby van bevlogen mensen”, reageert oud CNV-bestuurder Roel Rotshuizen die jarenlang met hem samenwerkte. “Internationaal werk was gewoon onderdeel van het vakbondswerk. Immers was solidariteit niet het fundament waarop het vakbondswerk is gebouwd? En solidariteit houdt niet op bij de grens.


Ook vanuit zijn christelijke overtuiging was het vanzelfsprekend dat vakbonden in andere landen gewoon zusterorganisaties waren. En zo moet je hen ook behandelen. Collega vakbondsleiders respecteerden Henk zeer, of ze nu uit Europa, Azië, Afrika of Latijns-Amerika kwamen.”

Henk Hofstede (2e van rechts) bij de viering van het 50-jarig bestaan van CNV Internationaal in 2017

Ten behoeve van Internationale Samenwerking en Solidariteit verstevigde Henk Hofstede ook de  samenwerking met de voormalige World Confederation of Labour WCL (Wereld Verbond van de Arbeid WVA) te Brussel, waarbij met name ook veel vakbondsorganisaties uit ontwikkelingslanden aangesloten waren. (Het WVA is in 2006 samengesmolten met het IVVV in de internationale vakbondsorganisatie ITUC).

Hofstede was geraakt door de armoede en de uitzichtloosheid van het bestaan van miljoenen in met name Latijns-Amerika. “Zijn deur stond altijd open voor bezoek”, vertelt Piet Nelissen, oud verbonds- en uitvoerend secretaris van het WVA. Hij had een goede band met vakbondsleiders van de Latijns Amerikaanse vakbondsorganisatie Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT. Mede om die redenen steunde hij de solidariteitsvereniging CLAT Nederland met raad en daad.”

Henk Hofstede was ook zeer betrokken bij de vakbeweging in Oost-Europa. Uit dank daarvoor benoemde het Poolse Solidarnosc hem zelfs tot erelid. Samen met CNV medewerker Talip Demirhan zette hij zich ook in voor buitenlandse werknemers.

Publicatiedatum 30 01 2020