DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Sociale onrust komt tot uitbarsting in Colombia

CNV Internationaal steunt nationale staking 21 november

Drie jaar nadat in Colombia het vredesakkoord werd gesloten, dat een eind moest maken aan het jarenlange geweld, groeit de sociale onrust onder de bevolking.  Studentenorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden komen in verzet tegen de ingrijpende regeringsplannen voor herziening van het sociale stelsel en de pensioenen gekoppeld aan de stijgende energieprijzen. Een nationale staking is aangekondigd voor 21 november. Ook CNV Internationaal voorzitter Arend van Wijngaarden spreekt zijn steun uit voor de acties in Colombia, samen met onder andere de wereldvakbondsorganisatie ITUC. 

Er bestaat op dit moment de vrees in Colombia dat protesten uit de hand zullen lopen naar aanleiding van de protesten in Bolivia en Chili. Julio Roberto Gomez Esguerra, de voorzitter van de CGT, partnervakbond van CNV Internationaal in Colombia, en de leiders van andere bonden, benadrukken echter dat het om een vreedzaam protest gaat.

Ongelijkheid groeit

Colombia is nu al een van de vijf landen ter wereld met het grootste verschil tussen rijk en arm. Door de aangekondigde regeringsmaatregelen en door de maatregelen die door de OESO en het IMF zijn opgelegd, groeit de ongelijkheid in Colombia verder. Internationale bedrijven en de machthebbers in het land profiteren maar voor gewone werknemers wordt het steeds moeilijker om in hun levensonderhoud te voorzien.
 

Beloften Vredesakkoord

“De Colombiaanse regering moet de beloften nakomen uit het vredesakkoord. Er kan pas echt vrede komen als er sprake is van sociale rechtvaardigheid”, benadrukt CNV Internationaal-voorzitter Arend van Wijngaarden. “Alle groepen van de bevolking moeten gehoord worden, ook de inheemse bevolking en de boeren. De vakbond geeft hen een stem.” 

Sociale leiders en mensenrechtenverdedigers zijn hun leven echter nog steeds niet zeker in Colombia. Elke drie dagen wordt er een sociaal leider of activist vermoord. De regering komt afspraken over het beschermen van mensenrechtenverdedigers  niet na.

Brief aan President Ivan Duque van Colombia

Publicatiedatum 21 11 2019