DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Samen naar eerlijk ondernemen

CNV Internationaal zet op maandag 18 februari – in samenwerking met de zogenoemde Building Change Coalitie - Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en Duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals / SDG’s) centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen naar eerlijk ondernemen’. Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal: “Het doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijke aanbevelingen hiervoor aan te kunnen bieden aan onzeTweede Kamerleden. Voor ons is daarbij SDG8 - decent work – de basis voor al ons werk. Als mensen op een fatsoenlijke manier hun brood kunnen verdienen, leveren we een belangrijke bijdrage aan alle andere duurzame ontwikkelingsdoelen,” zegt Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal.

Tijdens de bijeenkomst vertellen verschillende experts, o.a. Paola Simonetti (ITUC), Alexandra van Selm (SER) en Eppy Boschma (VNO-NCW), wat er gaande is in Nederland, de Europese Unie, bij instellingen zoals de OESO, SER, VNO-NCW en diverse maatschappelijke organisaties. Er komen vragen en antwoorden aan de orde als: Wat zijn de uitdagingen (voor Nederland)? Wat is de rol van de overheid: is het tijd voor bindende regelgeving of is een andere aanpak effectiever? Wat zijn de manieren om IMVO te verbeteren en tot welke aanbevelingen komen we samen? Het doel is om die aanbevelingen aan Tweede Kamerleden te presenteren.

In de Building Change Coalitie pleit CNV Internationaal – samen met Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling in Nederland en over de grens, zowel economisch, sociaal en ecologisch. Met ‘Building Change’ werkt CNV Internationaal verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. De SDGs zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is samenwerking met nog meer partijen, zoals bedrijven en financiële instellingen, essentieel. Ons doel? Gezamenlijk een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling.

Samen met Building Change voert CNV Internationaal ook de campagne 'Adopteer een SDG'. Building Change brengt een brede coalitie van organisaties op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking bijeen.


Publicatiedatum 18 02 2019