DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nederlandse bankensector bezoekt palmolieplantage in Indonesië

Werkgevers- en werknemers en andere partijen in de Nederlandse bankensector hebben recent een bezoek gebracht aan Indonesië om de waardeketen van de palmoliesector in kaart te brengen en om voorlopige bevindingen in de palmoliewaardeketenanalyse te kunnen gaan controleren. De arbeidsomstandigheden van werknemers op de plantages werden van naderbij bekeken.

De vakbonden CNV en FNV organiseerden het bezoek vanuit De Werkgroep Waardeketen van de Nederlandse bankensector. Er werden twee palmolieplantages op Sumatra bezocht. Tijdens deze bezoeken ontmoetten de vertegenwoordigers uit Nederland werknemersvertegenwoordigers van één plantage. Verder werden er verschillende faciliteiten op de plantages bezocht, zoals scholen en een medische kliniek. De delegatie bracht ook een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Jakarta, het plaatselijke kantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie(ILO) en de lokale maatschappelijke organisatie TuK Indonesia. Deze laatste organisatie pleit voor het nakomen van grondrechten van mensen op het gebied van milieu, natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten.

Waardeketen mapping
Met de ondertekening van de Nederlandse bankensectorenovereenkomst hebben banken toegezegd een zogenoemde ‘due diligence-procedure voor mensenrechten’ (zorgvuldig onderzoek) in hun zakelijke kredietverlening en projectfinancieringsactiviteiten in te passen. Het in kaart brengen van waardenketens met een hoog risico - met inbegrip van de meest ernstige gevolgen voor de mensenrechten in deze ketens - zou banken kunnen helpen bij het invoeren van dergelijke mensenrechtenonderzoeksprocedures. De waardeketen van palmolie is de tweede waardeketen die de partijen in de overeenkomst in kaart brengen, afgelopen zomer werd al een analyse van de cacaosector gepubliceerd.


Publicatiedatum 17 04 2019