DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Met deze nieuwe tool breng je risico’s in jouw ketens in kaart

De Due Dilligence Risk Matrix

Partijen van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector lanceren een nieuwe tool: de Due Diligence Risk Matrix. De Matrix geeft een overzicht van de risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector. De matrix is opgesteld door CNV Internationaal

Alle bedrijven die in hun waardeketens met metalen en mineralen werken kunnen deze Matrix gebruiken tijdens stap 2 van het OESO Due Diligence-proces. De Matrix geeft inzicht in de belangrijkste risico’s die zich in waardeketens kunnen voordoen. 

Ook is per product en per productieland weergegeven hoe groot de kans op deze risico’s op nationaal niveau is. Landen zijn geselecteerd op basis van hun (mogelijke) productiecapaciteit van een grondstof.

 

Risico's 

De Matrix beoordeelt grondstoffen op de ernst en waarschijnlijkheid van 13 risico’s:

 1. discriminatie en geslacht,
 2. kinderarbeid,
 3. dwangarbeid (2 indexen),
 4. arbeidsrechten en
 5. eerlijke lonen,
 6. vrijheid van vereniging,
 7. milieukwesties,
 8. ecologische bedreiging,
 9. biodiversiteit
 10. ontbossing,
 11. watergebruik en beschikbaarheid van water,
 12. corruptie en
 13. grondbezit.

Er is gekozen voor indexen omdat deze relevant zijn bij het uitvoeren van het noodzakelijke voorbereidende onderzoek. Dit geeft snel inzicht in de (operationele) context van een land. De Matrix is opgesteld door CNV Internationaal.

Collectieve projecten

Nadat bedrijven de belangrijkste risico’s in kaart hebben gebracht, kunnen zij deze binnen het convenant gezamenlijk aanpakken via collectieve projecten, samen met maatschappelijke organisaties. 

Eén van de lopende projecten richt zich bijvoorbeeld op de gezondheids- en veiligheidsrisico's in metaalmijnen in Peru en Bolivia.

 

 

Over het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

 

De metaalsector, overheid en maatschappelijke organisaties bundelen de krachten met het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector. Doel is om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO) te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector aan te pakken en te voorkomen. Meer weten

Publicatiedatum 24 01 2024