DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Zo kan het ook: Inkopen met respect voor arbeidsrechten

Duidelijk maken hoe je als inkoper voor de overheid en publieke diensten kunt zorgen dat er binnen jouw inkoop alles aan gedaan wordt om arbeids- en mensenrechten te respecteren. Dat is het doel van de brochure "Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!" Fair Trade Nederland nam het initiatief voor een duidelijke handreiking, met inbreng van CNV Internationaal, Electronics Watch, Fair Wear Foundation, FNV, FSC en MVO Nederland. 

Met de brochure “Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!”  kun je als publieke inkoper meteen concreet aan de slag met Internationale Sociale Voorwaarden en ketenverantwoordelijkheid.

 

 

Koffie uit Honduras, bedrijfskleding uit Bangladesh, hout uit Indonesië, bananen uit Ecuador, laptops uit China. Kijk je wel eens waar het kopje koffie, de bedrijfskleding of de laptop in jouw organisatie precies vandaan komt en of dat fair trade is?

Zonder dat we het ons realiseren gebruiken we dagelijks producten en voedingsmiddelen waarbij tijdens de productie mensenrechtenschendingen voorkomen. 

Dat gebeurt ook binnen Nederlandse overheidsinstanties en andere publieke organisaties. Dit is onwenselijk en kan anders! Grote afnemers hebben directe invloed op de bedrijfsvoering, de duurzaamheid van de productie en de bescherming van de mensenrechten.

Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Om maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2021 een Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025 gepubliceerd. Hiermee worden alle overheden gestimuleerd hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van de maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein.

Internationale Sociale Voorwaarden = ketenverantwoordelijkheid

Eén van de zes punten die in dit plan centraal staan, is het voldoen aan de InternationaleSociale Voorwaarden (ISV), ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. 

Deze ISV dragen bij aan het waarborgen van arbeidsnormen, beschermen van mensenrechten en het voorkomen van milieuvervuiling in internationale ketens.

Aanbestedingen en wetgeving

De groeiende aandacht voor ketenverantwoordelijkheid zien we niet alleen terug bij aanbestedingen. In het algemeen wordt van bedrijven steeds meer verwacht duurzaam en verantwoord te ondernemen. Dit blijkt ook uit ontwikkelingen op wetgeving op dit gebied. 

In maart 2021 is de Initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer waar CNV Internationaal achter staat. We moeten alle zeilen bijzetten om mensen- en milieurechten in productieketens te bevorderen.

Aangezien het niet altijd eenvoudig is aan de slag te gaan met Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) heeftFairtrade Nederland samen met vakbonden, NGO’s en andere duurzaamheidsinitiatieven een brochure gemaakt om alle (publieke) organisaties, gemeenten en andere openbare lichamen te ondersteunen bij hun duurzame en eerlijke inkoop. 

Aan de slag

Met deze brochure kun je concreet aan de slag en kun je er zelf voor zorgen dat binnen jouw inkoop er alles aan gedaan wordt om mensenrechten te borgen. Je vindt er best practices binnen de volgende producten/productcategorieën: 

 • bedrijfskleding (teelt & productie), 
 • catering (warme dranken & bananen), 
 • papier, 
 • ICT, 
 • natuursteen, 
 • tropisch hout en 
 • palmolie.

Uiteraard komen ook de Sustainable Development Goals (SDG’s), de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), Human Rights Due Diligence (HRDD), United Nations Guiding Principles (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen aan bod .

Stappenplan

Je vindt in de brochure ook een handig stappenplan om ketenverantwoordelijkheid toe te passen in de verschillende aanbestedingsfases.

Deze brochure is interessant voor met name: 

 • aanbestedende partijen, 
 • (publieke) inkopers,
 • duurzaamheids- of aanbestedingsadviseurs 
 • gemeenteraadsleden.

Ben jij verantwoordelijk voor en/of geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - ketenverantwoordelijkheid (ISV) lees dan snel de brochure.

 

Download de brochure

Publicatiedatum 26 04 2023