DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Guatemalteekse vakbondsleider en zijn gezin met de dood bedreigd

Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) verklaart dat de levens van vakbondsleider Carlos Mancilla en zijn gezin in gevaar zijn. De familie heeft in de afgelopen dagen een reeks doodsbedreigingen ontvangen. CNV Internationaal sluit zich aan bij de zorgen van de ITUC en heeft een brief aan de Guatemalteekse autoriteiten opgesteld.

Mancilla is algemeen secretaris van vakbondscentrale CUS-G, voorzitter van de tripartiete commissie voor arbeidsbetrekkingen en vrijheid van vereniging van Guatemala en in naam lid van de Algemene Raad van de ITUC. 

Op 31 maart ontvingen Mancilla en zijn familieleden anonieme telefoontjes met de waarschuwing dat ze in de gaten werden gehouden. Alle gezinsleden werden bij naam genoemd. De bellers stuurden een foto van Mancilla's huis en vertelden hem dat ze zijn dochter hadden gevolgd, maar ervan hadden afgezien haar te doden.

De gebeurtenissen vinden plaats in een bredere context van toenemende onveiligheid en aanvallen op de vakbeweging in Guatemala. Daarnaast lopen er een groot aantal onopgeloste arbeidsgeschillen en een campagne om de werknemersvertegenwoordiger in de Tripartiete Commissie in diskrediet te brengen en te stigmatiseren," zegt secretaris-generaal Sharan Burrow van het ITUC. 

Vakbonds(on)vrijheid in Guatemala

CNV Internationaal werkt al tientallen jaren in Guatemala, waar slechts twee procent van de werknemers lid is van een vakbond. Lid worden is niet zonder risico's. Het kan iemand de baan kosten of in ieder geval een deel van het inkomen. Vakbondsleiders worden voortdurend lastiggevallen, geschaduwd en geïntimideerd. Sinds 2006 zijn meer dan 90 vakbondsleiders vermoord vanwege hun activiteiten. Daarom is het tegelijkertijd zo belangrijk en bijzonder dat zij hun werk met zoveel toewijding hebben voortgezet.  

De bedreigingen aan het adres van Mancilla en zijn familie moeten zeer ernstig worden genomen, die mening deelt ITUC zowel als CNV Internationaal. Hun levens zijn in gevaar. Het is nu aan de regering om op te treden om hen te beschermen en de mensen te identificeren die achter de bedreigingen zitten. 

In deze film, gemaakt in coronatijd door Uli Stelzner en in opdracht van CNV Internationaal en CGTG (de grootste vakcentrale van Guatemala), worden twee vakbondsmannen gevolgd. Zij zijn van verschillende generaties en zetten zich in voor de naleving van de rechten van werknemers in onder meer de suikerrietsector, de textielsector en de informele economie. Dat veilig werk en een leefbaar inkomen niet vanzelfsprekend zijn in Guatemala, maakt deze documentaire pijnlijk duidelijk.

Brandbrief 

Samen met andere vakbondspartners heeft CNV Internationaal besloten om een brief te schrijven aan de Guatemalteekse autoriteiten. De brief is vooral bedoeld om de regering te laten weten dat er een grote internationale bezorgdheid onder vakbonden is om Mancilla en zijn familie. Daarbij bevat de brief een dringend verzoek aan de regering van Guatemala om

- dringend alle nodige maatregelen te nemen om de fysieke integriteit en veiligheid van Carlos Mancilla en zijn gezin te waarborgen;

- onmiddellijk een onafhankelijk, grondig, uitputtend, doeltreffend en onpartijdig onderzoek in te stellen naar de bedreigingen aan het adres van Carlos Mancilla en zijn gezinsleden. Om zo te bepalen wie verantwoordelijk is en diegene(n) voor een bevoegde, onafhankelijke, eerlijke en onpartijdige rechtbank te brengen en hen ter verantwoording te roepen overeenkomstig de internationale arbeids- en mensenrechtenwetgeving en -normen;

- onder alle omstandigheden te garanderen dat vakbondsleiders in Guatemala hun legitieme activiteiten kunnen uitoefenen zonder vrees voor represailles en vrij van alle beperkingen;

- en onmiddellijk een einde te maken aan de campagne om de huidige werknemersafgevaardigden in de tripartiete commissie voor arbeidsbetrekkingen en vakbondsvrijheid in diskrediet te brengen en te delegitimeren.

Als leden van de interne adviesgroep van de Associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika zal de CNV Internationaal de Europese Commissie informeren over deze bedreiging van niet alleen één vakbondslid maar met hem de vakbondsvrijheid in Guatemala.

De brief van CNV Internationaal aan de Guatemalteekse autoriteiten (download PDF)

Publicatiedatum 04 04 2022