DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Grote rol vakbonden bij uitdragen IMVO

CNV Internationaal neemt de uitnodiging van minister Kaag van harte aan om samen met andere betrokken partijen verder te werken aan een integrale visie op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze uitnodiging deed de minister richting alle betrokken partijen als reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad over de samenhang tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen en IMVO.  

In de reactie van Minister Kaag op het rapport onderstreept de minister de rol van de vakbond als het gaat om het uitdragen van IMVO en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, oftewel SDGs). Daarnaast schetst ze dat voorwaardenscheppende rechten  - zoals vrijheid van vakbeweging en het recht op collectieve onderhandeling - niet altijd een probleem zijn, en daarmee niet altijd een risico vormen dat aangepakt moet worden. Als voorbeeld geeft ze: “Er kan vrijheid van vakvereniging zijn in een land en toch verschil in behandeling van mannen en vrouwen binnen bedrijven”.

Genderongelijkheid is vakbondszaak
CNV Internationaal ziet echter dat de rechten op vrijheid van vakbondsbeweging en cao nog steeds prioriteit moeten krijgen om andere risico’s zoals genderongelijkheid aan te pakken. Juist gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen is een thema dat aangepakt kan worden via collectieve onderhandelingen en sociale dialoog. Daarmee is dit dus bij uitstek een zaak van de vakbond.

Versterken rechten van vrouwen
CNV Internationaal zet zich daarom de komende jaren volop in om de rechten van vrouwen te versterken en genderongelijkheid tegen te gaan. Zo pleiten we al lange tijd voor de ratificatie van de in 2019 aangenomen ILO Conventie 190 over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer. Daarnaast komen we op voor de rechten van vrouwen in de informele sector. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de informele economie en in laagbetaalde banen in de landbouw en in productiesectoren als textiel. CNV Internationaal komt voor hun rechten op en daar gaan we de komende jaren vol energie mee door in samenwerking met onze partners. Alleen samen kunnen we bijdragen aan het behalen van de SDG’s voor een duurzame en eerlijke wereld.  

Publicatiedatum 17 07 2020