DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Geweld en intimidatie op het werk: Ervaringen uit West-Afrika

Hoog risico voor vrouwen in informele economie

Vakbonden in Benin, Niger en Senegal binden de strijd aan tegen geweld en intimidatie op het werk. Dat is een groot probleem in West-Afrika vooral voor jonge vrouwen die informeel werk doen. De gratis telefonische hulplijnen die door de vakbonden in Benin en Niger zijn opgezet, voorzien in een grote behoefte om juist hen te helpen. Recent kwamen vakbondsvrouwen uit West-Afrika bij elkaar in Senegal om ervaringen te delen en om van elkaar te leren hoe ze de positie van vrouwen het best kunnen versterken.

De ervaring van de West-Afrikaanse vakbonden is dat  vooral kwetsbare werkenden in de informele economie een hoog risico lopen. En dat is meer dan 90% van de vrouwen. Zij werken in de landbouw, de verwerking van voedingsmiddelen, of in de huishouding. Meestal gaat het om werk zonder sociale zekerheid en waar arbeidsrechten vaak niet gerespecteerd worden. 

 

Trade union Women exchange Senegal

Vakbondsvrouwen uit Benin, Niger en Senegal zetten zich in voor ratificatie van ILO-conventie 190 tegen geweld op het werk en voor versterking van de positie van vrouwen

Gratis hulplijn

Juist voor deze vrouwen zijn de gratis hulplijnen van de vakbond extra belangrijk, waar ze laagdrempelig terecht kunnen. Soms alleen voor advies, maar waar nodig ook om te bemiddelen en contact te leggen met medische, sociale of juridische hulp. Marilyne Sourou van vakbond COSI in Benin (links op de foto) vertelt dat de hulplijn het werk eigenlijk niet aankan.

 

Dubbel getroffen

 

Vaak is het moeilijk om misbruik te bewijzen. Daardoor komt het in veel gevallen niet tot een veroordeling. 

"Het zijn vooral kwetsbare informeel werkenden die getroffen worden," vertelt Marilyne, coördinator van de helpdesk in Benin: "Zoals een huishoudelijk werkster die voor een Libanese zakenman schoonmaakte en de was deed. Steeds weer kwam hij onverwacht achter haar staan en dwong haar tot ongewenste intimiteiten, hoe ze ook protesteerde. 

Toen haar baas haar opdroeg hem te masseren, weigerde ze weer: “Dat hoort niet bij mij nwerk”. Toen hij bleef aandringen, dreigde zij het aan zijn vrouw te vertellen. Je bent bij mij in dienst dus je moet doen ik zeg, was de reactie van haar baas. Daarmee was de maat was vol voor haar. Ze vluchtte het huis uit. Toen ze bij onze helpdesk kwam was ze in shock. We hebben haar opgevangen en naar haar verhaal geluisterd. Daarop hebben we gezorgd dat ze psychologische hulp kreeg.

Vrouwen worden dubbel getroffen, allereerst door het misbruik en vervolgens raken ze ook nog hun werk kwijt.

Vaak is het moeilijk om misbruik te bewijzen. Daardoor komt het in veel gevallen niet tot een rechtszaak. In dit geval had de vrouw de gesprekken opgenomen met haar telefoon. Ik heb geprobeerd haar te overtuigen dat een rechtszaak kansrijk zou zijn. 

Helaas wilde haar man niet dat ze met haar verhaal naar buiten kwam, hij wilde alleen dat zij ontslag nam en ander werk zou zoeken. Dat is dus wat heel vaak gebeurt,"  besluit Marilyne, "Vrouwen worden dubbel getroffen, allereerst door het misbruik en vervolgens raken ze meestal ook nog hun werk kwijt."

In elk van de West-Afrikaanse landen lobbyen de vakbonden voor de bekrachtiging van ILO-conventie 190.  Dit internationale verdrag tegen geweld op het werk is al in 2019 door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO aangenomen. Helaas is de conventie in veel landen -zelfs in Nederland niet – nog steeds niet geratificeerd.

 

Vakbonden in actie tijdens Orange the World campagne
 

Vakbondsvrouwen uit Mali spreken met de minister voor vrouwenzaken over ratificatie van de ILO-conventie C190

 

West-Afrikaanse vakbonden grijpen de internationale Orange the World campagne aan om aan te dringen snelle ratificatie.

 

CNV Internationaal traint vaardigheden van vrouwen en jongeren in Mali

 

Vakbonden spelen ook een rol bij het voorbereidingstraject dat vooraf gaat aan de ratificatie. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre bestaande wet- en regelgeving uitgebreid of aangepast moet worden. 

 

Samen met andere organisaties voert vakbond CNT Niger actie voor ratificatie.

Meer weten

Publicatiedatum 08 12 2022