DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

“Focus meer op mensenrechten in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"

“Juist Nederland én Nederlandse ondernemers die internationaal ondernemen zijn gebaat bij méér mensenrechten in Internationaal Maatschappelijk Ondernemen. Daar moet de focus op liggen”, zo reageert Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal in reactie op de voorpagina van het Financieele Dagblad (FD) van vanmorgen.

“De focus in het beleid van Minister Kaag moet liggen op het versterken van vakbondsvrijheid, sociale dialoog en mensenrechten. We zien juist dat werknemersbelangen ondergeschikt zijn aan investeerdersbelangen, zowel bij het afsluiten van handelsverdragen als in economische missies,” zegt Van Wijngaarden. “Daarnaast zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel bij het versterken van de economie en een beter ondernemingsklimaat; in een stabiele samenleving is ruimte voor vakbonden onmisbaar. Daar schort het wereldwijd teveel aan.”

En Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is volgens de voorzitter juist óók in het belang van Nederland en de Nederlandse ondernemers: “Investeren in private sectoren heeft geen zin als er nog mensenrechten worden geschonden, de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn, en er geen vakbondsvrijheid en/of sociale dialoog in een land mogelijk is.”


VVD op voorpagina FD over beleid Minister Kaag

Het verduurzamen van de keten is voor veel bedrijven een belangrijke en soms ingewikkelde taak. Maar eerlijke concurrentie in handelsrelaties, sluit eerlijke handel, duurzaamheid en IMVO niet uit. Van Wijngaarden: “Dat is juist winst voor ondernemers én werknemers, want: werknemers kunnen issues én risico’s agenderen, werknemers dragen bij aan oplossingen en (verhoogde) productiviteit. Bovendien is IMVO goed voor de reputatie van een bedrijf, wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor investeerders.”

In het bericht ‘VVD kraakt handelsbeleid van Kaag’ pleit de VVD voor nog meer focus op handel en handelsbevordering en dan niet onder ‘het sausje’ van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Met geld wat bestemd is voor ontwikkelingssamenwerking. Terwijl de agenda van Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking officieel bestaat uit buitenlandse handel én ontwikkelingssamenwerking, waarbij handel nu al haar beleid domineert ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking.”

Publicatiedatum 14 01 2019