DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Belangrijke stap voor betere arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens

Europees Parlement keurt CSDDD goed

Het Europees Parlement heeft op 24 april de CSDDD-wetgeving officieel goedgekeurd. De wet verplicht bedrijven om zorgvuldig om te gaan met mensenrechten en het milieu. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als ze profiteren van kinderarbeid of dwangarbeid in hun productieketen.

 

De nu aangenomen versie van de richtlijn is aanzienlijk afgezwakt. Toch beschouwen we deze wetgeving als een gamechanger voor het verbeteren van de arbeidsrechten van arbeiders in toeleveringsketens wereldwijd. Bedrijven moeten zorgvuldig handelen op het gebied van mensenrechten en milieu in hun waardeketens in verhouding, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de omstandigheden.

 

Rol van vakbonden bij de CSDDD

Vakbonden kunnen in het kader van de CSDDD een cruciale rol spelen bij het uitvoeren van due diligence (zorgvuldig onderzoek) op het gebied van mensenrechten in deze context. Hoe?

Dit zijn de instrumenten die gebruikt kunnen worden:

 

 1. Sociale dialoog is een belangrijk onderdeel van het HRDD-proces (Human Rights Due Diligence), vooral tijdens de eerste stap. Sociale dialoog is communicatie tussen vakbonden, werkgevers en overheden over sociaaleconomische kwesties. Dit kan door middel van onderhandelingen, overleg of informatie-uitwisseling, met als doel het vinden van een gezamenlijke oplossing tussen werkgevers en werknemers.
   
 2. Onze CAO Database is een belangrijk hulpmiddel dat is ontwikkeld door CNV Internationaal . CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst, een wettelijke overeenkomst tussen de vakbond en de werkgever. Met deze database kan een bestaande cao op kwaliteit worden geanalyseerd en vergeleken met ILO-normen en nationale wetten.
   
 3. Onze Fair Work Monitor is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om meer informatie te krijgen over de arbeidsomstandigheden van werknemers. Dit is een digitale enquête die anoniem en vrijwillig kan worden ingevuld.

 

Lees hier meer over HRDD en de rol van vakbonden>>

 

En neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de mogelijkheden op dit terrein via : internationaal@cnv.nl 

Lees ook

Reactie STITCH partnerschap op CSDDD in relatie tot de textielsector

STITCH, het initiatief voor duurzaam textiel Together for Change, het partnerschap waarvan ook CNV Internationaal deel uitmaakt, ziet de Corporate Sociale Due Diligence Directive, de richtlijn voor verantwoord ondernemen en ketenverantwoordelijkheid, als een baanbrekende stap naar een betere bescherming van de rechten van werknemers en het milieu wereldwijd. 

Het verplicht stellen van gepast zorgvuldig handelen (due diligence) op het gebied van mensenrechten en milieu (HREDD) is een krachtig signaal naar alle multinationale bedrijven, want het nemen van verantwoordelijkheid voor de mogelijke negatieve effecten van hun handelen is de enige echt toekomstbestendige manier van zakendoen. 

De nu aangenomen versie van de richtlijn is aanzienlijk afgezwakt. Toch beschouwen we deze wetgeving als een gamechanger. Het biedt een afdwingbare basis voor de reeds bestaande verplichting die al is voorgeschreven in de UNGP- en OESO-richtlijnen: Bedrijven moeten mensenrechten- en milieu-due diligence uitvoeren in hun waardeketens, in verhouding tot omvang en omstandigheden,. 

Dit betekent dat die bedrijven die al op vrijwillige basis HREDD uitvoeren beloond worden door hen hiermee een gelijk speelveld te bieden. Tegelijk worden de achterblijvers op gang gebracht om het beter te doen.  

Een eerste analyse van de laatste versie van CSDDD biedt de volgende inzichten: 

 • Voor de textielindustrie in het bijzonder is het betreurenswaardig dat de reikwijdte beperkt blijft tot zeer grote ondernemingen. Het merendeel van de textielindustrie bestaat immers uit MKB. De impact van de wetgeving zal daarom grotendeels afhangen van het domino-effect van grote bedrijven die hun HREDD uitvoeren en verwachten dat hun leveranciers dat ook doen. Een gefaseerde aanpak geeft overheden en bedrijven meer tijd om zich voor te bereiden. Dat houdt echter ook in dat nationale wetten langer van kracht zijn. De positieve impact van de wetgeving laat daardoor jaren, zo niet een decennium, op zich wachten.
   
 • Het positieve effect zal afhangen van sterke, duidelijke en praktische richtlijnen van de Europese Commissie, waarin begrippen als 'verantwoorde inkooppraktijken' en 'betekenisvolle betrokkenheid van belanghebbenden' worden verduidelijkt.
   
 • Deze - sectorspecifieke - richtlijnen moeten gebaseerd zijn op de kennis en ervaring van expertorganisaties die al actief zijn in het bevorderen van betere arbeids- en leefomstandigheden, zoals vakbonden en multistakeholderinitiatieven (MSI's).

Tijdens de langdurige onderhandelingen in de Europese Raad zijn aanzienlijke concessies gedaan. Daardoor is een afgeslankte CSDDD overgebleven. Toch weten we uit ervaring met bestaande zorgplichtwetgeving, zoals de Duitse Wet inzake toeleveringsketens, dat tekortkomingen kunnen worden verholpen in de implementatiefase of - gezien de evaluatieclausule in de CSDDD - na evaluatie. 

Het STITCH partnerschap heeft langdurige ervaring met het implementeren van due diligence op het gebied van mensenrechten en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. Dat doen we samen met merken, vakbonden en vakbondsorganisaties, lokale en internationale NGO's, fabrikanten en hun organisaties, en vele anderen. 

Op basis daarvan zijn we ervan overtuigd dat de CSDDD het potentieel heeft als blauwdruk voor positieve veranderingen in wereldwijde toeleveringsketens. Dat zullen in de komende jaren proberen te ondersteunen. 

Wat is CSDDD?

De Corporate Social Due Diligence Directive of richtlijn, maakt bedrijven verantwoordelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten op het gebied van milieu en mensenrechten. 

Op basis van Corporate Sustainability Due Diligence Directive moeten bedrijven die onder de CSDDD vallen hun hele toeleveringsketen (ook wel de waardeketen, productieketen genoemd of supply chain) in kaart brengen. 

Bedrijven dienen risicoanalyses te doen (HRDD, Human Rights Due Diligence), daarover te communiceren met verschillende belanghebbenden en te rapporteren. 

Als bedrijven misstanden ontdekken bij hun toeleveranciers, zijn zij verplicht actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.

Publicatiedatum 24 04 2024