DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal wil stem palmoliewerkers binnen duurzaamheidskeurmerk RSPO versterken

Door het lidmaatschap van het palmoliekeurmerk wil CNV Internationaal, in samenwerking met partnervakbonden, beter meepraten over de verbetering van de duurzaamheidsstandaard RSPO, om zo tot betere arbeidsomstandigheden van werknemers in deze branche te komen. Via de vakbondsleden horen we wat er op de vaak zeer afgelegen plantages speelt. We zien verbeteringen maar er is ook nog heel veel mis. Zo is er een gebrek aan vakbondsvrijheid, zijn de arbeidsomstandigheden van vrouwen slechter dan van mannen en verdienen werknemers veelal geen leefbaar loon.

Samen met vakbondsorganisaties in productielanden zoals Indonesië, maar ook in Latijns-Amerika, willen we zorgen dat de miljoenen werknemers in de palmoliesector in RSPO vertegenwoordigd zijn, om de verduurzaming op het gebied van arbeidsrechten te versterken.

Vakbonden zitten nu nog nauwelijks aan tafel bij RSPO. Daarom ondersteunde CNV Internationaal eerder de Indonesische partnervakbond HUKATAN die sinds 2019 lid is geworden van het palmoliekeurmerk.

We zien verbeteringen
maar er is nog heel veel mis.

Lidmaatschap is geen momentopname

Een certificaat van RSPO moet garanderen dat de palmolieproductie voldoet aan duurzaamheidscriteria voor sociale - en milieuomstandigheden. Dit betekent dat een palmoliebedrijf dat lid is, zich verplicht om misstanden te onderzoeken, uit te bannen en te voorkomen. Dit is een proces en geen momentopname. Lid worden alleen is niet genoeg, het is cruciaal dat dat voortdurend gebeurt.

Een palmoliebedrijf dat lid is,
verplicht zich om misstanden te onderzoeken,
uit te bannen en te voorkomen

RSPO, de Round Table for Sustainable Palmoil, is de grootste samenwerkingsorganisatie van belanghebbenden in de palmoliesector zoals producenten, verwerkende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook maatschappelijke organisaties zoals het Wereldnatuurfonds en Oxfam zijn lid. Nederlandse aangesloten bedrijven zijn onder andere Rabobank, ABN AMRO en Friesland Campina.

 

 

Samen werken aan betere arbeidsomstandigheden in beeld

CNV Internationaal maakte eerder een film die laat zien hoe de Indonesische vakbond Hukatan samenwerkt met plantagebedrijven aan betere arbeidsomstandigheden. De film signaleert de misstanden, maar laat ook positieve praktijkvoorbeelden zien. Cruciaal daarbij is dat werknemers het recht krijgen een onafhankelijke vakbond op te richten en dat de bedrijven het belang zien van een constructieve dialoog.

Publicatiedatum 11 12 2020