DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal: Zet ambassades meer in voor arbeidsrechten

"Zet onze diplomatieke contacten in om buitenlandse overheden aan te sporen internationale arbeidsrechtenverdragen na te leven. Laat ambassades de Nederlandse bedrijven in het buitenland aanmoedigen samen te werken met lokale vakbonden zodat ze actief hun verantwoordelijkheid nemen voor wereldwijde goede arbeidsomstandigheden", aldus Arend van Wijngaarden, Voorzitter van CNV Internationaal.

CNV Internationaal pleit op overheid.nl bij het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ervoor dat economische diplomatie onlosmakelijk verbonden wordt aan met arbeidsrechtendiplomatie. CNV Internationaal ziet daarbij een actieve rol voor ambassades in het uitdragen van het Nederlandse poldermodel.

Sociale dialoog is een goed exportproduct

Van Wijngaarden: "Nederland hoort bij de wereldtop in het organiseren van stabiliteit in het economisch domein. Sociale dialoog is een goed exportproduct dat het kabinet meer mag inzetten." Verder pleit CNV Internationaal ervoor dat handelsmissies van het kabinet meer aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en aan het belang van een sociale dialoog met diverse betrokken partijen om zo tot verbeteringen te komen in een gehele productieketen.


Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft via een openbare internet-consultatie op overheid.nl betrokken partijen gevraagd voor 22 maart 2018 kennis en ideeën over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te delen met het ministerie. Het ministerie vindt een actief internationaal beleid een nationaal belang. Buitenlandse handel en investeringen zijn goed voor onze welvaart. Internationale ontwikkelingen beïnvloeden onze samenleving. Door middel van ontwikkelingssamenwerking wil het ministerie ervoor zorgen dat extreme armoede vermindert en een veiligere en duurzamere wereld ontstaat.

Dit kabinet wil een proactieve handelsagenda presenteren om bedrijven en kennisinstellingen te helpen toegang te krijgen tot markten die voor hen belangrijk zijn. Volgens het ministerie lukt dat alleen met excellente economische dienstverlening, diplomatie en een actieve handelspolitiek. Elke ondernemer die wil internationaliseren moet kunnen rekenen op steun van de overheid op het gebied van informatie en advies, financiering en dienstverlening wereldwijd.

Sociale dialoog structuur brengt stabiliteit

CNV Internationaal voegt daar met nadruk aan toe dat dienstverlening aan bedrijven alleen excellent is wanneer die in lijn is met richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Wijngaarden: "Wij adviseren het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking meer nadruk te leggen op het uitleggen van de sociale dialoog. Een structuur voor succesvolle sociale dialoog met een vertegenwoordiging van werknemers in onafhankelijke vakbonden brengt sociale en economische stabiliteit.

Mensen moeten voor zichzelf op kunnen komen, dat is de meest duurzame aanpak naar een wereld zonder armoede. Door mensen een stem te geven kunnen zij invloed uitoefenen. Vakbonden zijn bij uitstek organisaties die hun leden vertegenwoordigen op diverse niveaus en die hen een stem geven zodat zij invloed uit kunnen oefenen. Daardoor raken werknemers gemotiveerder en onderzoek heeft aangetoond dat dit op bedrijfsniveau tot betere bedrijfsresultaten leidt.”

Meer weten over dit onderwerp:

Paper over het belang van sociale dialoog voor verbetering van de omstandigheden van kledingarbeiders (Engelstalig) - The importance of social dialogue for improvingworkers’ lives in the Ready-Made Garment industry

Publicatiedatum 21 03 2018