DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal wil besluit over ILO-verdrag tegen geweld op werkplek

CNV Internationaal verzorgt een ‘meet & greet’ voor de partners van CNV Internationaal op 17 juni 2019 in Geneve. Daar bezoekt een delegatie van CNV Internationaal de Internationale Labour Conference (ILC) van de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties: de ILO. Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal gaat er van uit dat er aan het einde van de week op 20 juni een besluit is genomen over een verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk.

Voor de voorzitter van CNV Internationaal is het van belang dat de internationale arbeidsorganisatie ook een aantal standpunten inneemt die relevant zijn voor de toekomst. Van Wijngaarden: “Ik vind het belangrijk dat de ILO met een toekomstagenda komt waarbij de mens centraal staat. Daarbij moet iedereen mee kunnen doen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en vrouwen.”

20190612 ILO Geneve Start International Labour Conference


Tijdens de ILO conferentie zal CNV Internationaal inzetten op het belang van volwaardige participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en gelijk loon voor mannen en vrouwen. Dat laatste is zelfs op de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds een aandachtspunt.

Een van de voorwaarden om gelijkheid te kunnen creëren is een eerlijke verdeling van zorgtaken. Een andere is het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer. CNV Internationaal zet in op het aannemen van een ILO-conventie die helpt een einde te maken aan geweld en intimidatie op de werkvloer.

ILC en ILO

De ILC is de jaarlijkse algemene ledenvergadering en daarmee het hoogste orgaan van de ILO. De ILO viert dit jaar haar 100 jarig bestaan. Tijdens de ILC worden discussies op het gebied van werk en inkomen gevoerd, nieuwe conventies of aanbevelingen vastgesteld en naleving van bestaande conventies besproken.

De ILO is de belangrijkste internationale normstellende organisatie op het gebied van arbeid- en sociaal beleid. Een belangrijke taak van de ILO is het opstellen, en bevorderen van de naleving, van internationale arbeidsverdragen (conventies).

Naast conventies kan de ILC ook aanbevelingen aannemen, deze dienen om richting te geven aan (nationale) beleidsvorming en wetgeving op een bepaald onderwerp.

De ILO kent een tripartiete structuur waarin werkgevers, werknemers en nationale regeringen op gelijke voet zijn vertegenwoordigd. De vier ‘strategische doelen’ van de ILO zijn: 1) werkgelegenheid, 2) sociale bescherming, 3) fundamentele arbeidsnormen en 4) sociale dialoog.


Volg de International Labour Conference live via de webcamStop geweld op de werkvloer
Manifest
Steun de oproep voor een veilige werkplek voor iedereen
Ingezonden artikel Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal in Dagblad Trouw

Publicatiedatum 14 06 2019