DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

REACTIE AMNESTY RAPPORT

Overheden hadden meer kunnen doen voor zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis. Dat stelt Amnesty International deze week in haar rapport Exposed, Silenced, Attacked. In het rapport geeft Amnesty aan dat ze overheden verantwoordelijk houdt voor het te laat of te weinig ingrijpen in de COVID-19-crisis, waardoor zorgmedewerkers ziek of zelfs overleden zijn. Volgens CNV Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken is het niet alleen de schuld van overheden, maar is het zaak dat overheid, werknemers én werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken voor de coronacrisis die iedereen heeft overweldigd.

In Nederland pakken we de crisis bijna vanzelfsprekend aan via een sociale dialoog waarbij vakbonden, werkgeversorganisaties en overheden gezamenlijk om de tafel zitten. Dat is in landen waar CNV Internationaal werkt, zoals Indonesië, Nicaragua en Venezuela helemaal niet zo vanzelfsprekend. Wereldwijd hebben we een grote taak om ervoor te zorgen dat landen uit de crisis komen. Als vakbond kunnen we daar een heel belangrijke rol in spelen.

In het rapport toont Amnesty ook aan dat werknemers in een aantal landen geen recht hadden om zich uit te spreken over de crisis. Westerlaken: “Dat is zeker zorgelijk, want als je de mond gesnoerd wordt als werknemer of vakbondsleider, is er sprake van schending van hun rechten. Dat hebben wij ook gezien afgelopen tijd in ons werk bij CNV Internationaal: De ruimte voor werknemers en vakbonden in het maatschappelijk speelveld wordt kleiner. Vanuit CNV Internationaal maken we ons er hard voor dat werknemers en vakbonden zich kunnen blijven uitspreken. Zo niet, dan maken we dat kenbaar aan de Nederlandse regering.

Neem bijvoorbeeld de schrijnende situatie in Venezuela: 53% van de ziekenhuizen heeft geen water, 86% heeft geen zeep en één op de vijftien heeft geen desinfectiemiddel. We hebben aan minister Kaag gevraagd om hier oog voor te hebben en de Venezolanen te ondersteunen. Wat Venezuela betreft heeft de overheid hier wel een grote invloed gehad op de aanpak van de crisis en mag daar dan ook zeker op aangesproken worden. Vanuit vakbondsperspectief willen we graag de Venezolaanse vluchtelingen ook buiten Venezuela ondersteunen.

Verder kunnen we vanuit Nederland ook de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie IAO implementeren, zoals de Conventie over Occupational Health and Safety. Dit internationale verdrag wordt in toenemende mate belangrijker en zou een belangrijke pijler moeten zijn bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld zaken doen met ondernemingen in Nicaragua – een belangrijke producent van ons suikerriet. Deze bedrijven moeten verder kijken in de productieketen dan alleen het eindproduct, door bijvoorbeeld na te gaan of werknemers die op de suikerrietplantages werken wel beschermd zijn en of veilig kunnen werken. Dat hoort bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is de verantwoordelijkheid van overheden, maar óók van andere partijen in de keten.

Publicatiedatum 14 07 2020