DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Historische verklaring Vietnamese kledingindustrie

Op 23 juni is in aanwezigheid van talrijke pers een gezamenlijke verklaring ondertekend door de Vietnamese werkgeversorganisaties VITAS en LEFASO, de Kamer van Koophandel en Industrie van Vietnam VCCI en de nationale vakbond VGCL. Een historische dag in Hanoi voor de exportindustrie van Vietnam.

De verklaring constateert de negatieve impact op de kleding- en schoenenindustrie van Vietnam tijdens de COVID 19-pandemie en richt zich op een actieplan voor een duurzame industrie die de internationale verdragen ratificeert en voldoet aan de vereisten voor verantwoord ondernemen. 

CNV Internationaal ondersteunde de totstandkoming van de verklaring door het faciliteren van een sociale dialoog tussen de verschillende stakeholders. 

Nu de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam in augustus 2020 (EU - Vietnam Free Trade Agreement) in werking treedt, is deze verklaring een geweldige impuls om de Vietnamese exportsector te helpen groeien en innoveren op een duurzame en verantwoordelijke manier.

 

 

Sinds COVID-19 Vietnam heeft getroffen, heeft dat ingrijpende gevolgen gehad voor de economie met name voor de arbeidsintensieve en  exportindustrieën zoals de kleding- en textiel-, leer- en schoenenproductie. Volgens de werkgeversorganisaties zijn de bestellingen van april 2020 en mei 2020 van de industrie met respectievelijk 20% en 50% afgenomen. 

De meeste getroffen bedrijven en werknemers melden dat ze geen toegang hebben gekregen tot het ondersteuningspakket van de Vietnamese regering. Bovendien is steun van de EU aan de toeleveringsketens van Vietnam noodzakelijk en dringend omdat 1 miljoen werknemers hun baan en inkomen hebben verloren.

Bevordering van sociale dialoog

In deze context, met technische ondersteuning van CNV Internationaal, sociale partners VITAS, LEFASO, de Kamer van Koophandel en Industrie van Vietnam VCCI en de Vietnamese Algemene Confederatie van Arbeid VGCL werkte - via de sociale dialoog - samen aan het vinden van een gemeenschappelijke basis en oplossingen om de crisis te overwinnen.

Nguyen Thi Hai Yen, (CNV Internationaal Coördinator Vietnam): 
“Deze verklaring is een uitstekend voorbeeld van effectieve sociale dialoog. CNV Internationaal zet zich in om de belanghebbenden te blijven ondersteunen en samen te werken om de crisis te overwinnen en de sociale dialoog binnen de kledingsector en daarbuiten te bevorderen. ”

Oproep tot actie

De verklaring is een oproep tot actie aan partners in de Europese Unie en de Vietnamese regering om te investeren in strategische partnerschappen ter bevordering van de sociale dialoog in overeenstemming met internationale arbeidsnormen.

De verklaring vraagt verder om investeringen in de opleiding van de werknemers om hen meer inzetbaar te maken.  De betrokken partijen vragen ook om tijdige en inhoudelijke ondersteuning van werknemers en bedrijven die door de COVID 19-pandemie worden getroffen, met gemakkelijk toegankelijke en vereenvoudigde procedures. De conclusie is dat de Vietnamese partners een innovatieve industrie willen worden die in staat is om duurzamer en meer ecologisch verantwoord te produceren.

Naar een sociale industrie

Vietnam is een belangrijk productieland voor de Europese kledingindustrie. Een aanzienlijk percentage van het textiel op de Europese markt wordt geproduceerd in Vietnam. Niet eerder tekenden de verschillende belanghebbenden een gezamenlijke verklaring. 
CNV Internationaal zal de sociale dialoog in Vietnam blijven ondersteunen. We blijven rekenen op de gezamenlijke inzet van partners in voor een sociale en eerlijke industrie.
 

 

Publicatiedatum 22 06 2020