DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal presenteert klacht in EU-parlement

De Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement nodigde CNV Internationaal op 21 maart uit om de klacht te presenteren die afgelopen mei 2022 namens de vakbonden uit Colombia en Peru is ingediend bij het EU Single Entry Point. Ben Vanpeperstraete van CNV Internationaal ging in op de arbeidsomstandigheden in de mijnen in Colombia en Peru en riep de Europese Commissie en de handelspartners op om een stappenplan op te stellen voor de aanpak van de problemen.

CNV Internationaal diende deze klacht in vanwege de gebrekkige naleving van het duurzaamheidshoofdstuk van de handelsovereenkomst met de Andeslanden, legde Vanpeperstraete uit. 

Deze mijnen die in zowel Colombia als Peru eigendom zijn van de Zwitserse multinational Glencore, produceren steenkool en metalen die zo'n cruciale rol spelen in de energievoorziening van de Europese Unie. 

CNV Internationaal roept de Europese Unie op om met Colombia en Peru samen te werken om de arbeidsrechten te verbeteren in lijn met het duurzaamheidshoofdstuk van de handelsovereenkomst.

Outsourcing en dodelijke ongevallen

 

Vanpeperstraete: "Zowel in Colombia als in Peru zien we dat uitbesteding eerder regel dan uitzondering is. Kernfuncties - de mijnwerkers zelf - worden uitbesteed; uitbestede werknemers verdienen aanzienlijk minder, tot een derde van hun collega's. Bovendien zien we in Peru gemiddeld 18,2% dodelijke ongevallen bij de mijnbouwbedrijven, maar als we naar de aannemers kijken, hebben die gemiddeld 31,6% dodelijke ongevallen".

De kolenmijnbouw in Colombia en de metaalmijnbouw in Peru laten duidelijk zien hoe outsourcing een probleem is als het gaat om arbeidsomstandigheden, zoals betalingen, gezondheid en veiligheid, maar ook op het gebied van grondrechten, zoals vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. "We zien dat deze problemen blijven bestaan", zegt Vanpeperstraete. "Regeringen schieten tekort, zowel wat betreft de wettelijke kaders als de uitvoering. Dat is in essentie waar de klacht over gaat."

 

Volgende stappen

 

Vanpeperstraete: "Als het gaat over de aanpak van klachten, is ons voorstel om in gesprek te gaan en samen te werken met de regeringen in kwestie."

Deze klacht sluit aan bij oproepen van andere partijen om een gedetailleerd stappenplan op te stellen om de in de klacht genoemde arbeidsschendingen aan te pakken. 

"Het is moeilijk te zeggen wat er zal gebeuren. Hopelijk komen de Commissie en de handelspartners met een stappenplan", aldus Vanpeperstraete, die benadrukt dat dat stappenplan gedetailleerd en tijdgebonden moet zijn.

 

 

Tijdlijn

21 maart 2023

De Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement nodigt CNV Internationaal uit om de ingediende klacht voor te leggen aan het Single Entry Point van de EU.

24 oktober 2022

De interne adviesgroep van de EU, in het kader van de meerpartijenhandelsovereenkomst (MTA) tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru, komt bijeen om input te leveren aan de Commissie voor handel en duurzame ontwikkeling in het kader van de overeenkomst.

25 augustus 2022

Carbones del Cerrejón (Colombia), eigendom van de Zwitserse multinational Glencore, blijft weigeren deel te nemen aan de dialoog met de regering.

16 mei 2022

Voor het eerst dienen vakbondsorganisaties, samen met CNV Internationaal, een klacht in bij de EU om de precaire arbeidsomstandigheden in de mijnen in Colombia en Peru zichtbaar te maken. Dit zijn de mijnen die de kolen en metalen produceren die zo'n cruciale rol spelen in de energievoorziening van de EU.

Downloads

Publicatiedatum 29 03 2023