DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sActuele thema's

Veilig en gezond werken

Werknemers moeten overal ter wereld hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Het mag niet zo zijn dat je van je werk lichamelijke of mentale klachten ontwikkelt! Veilige en gezonde werkomstandigheden hebben te maken met de juiste werkplek, beschermingsmiddelen en voldoende tijd voor rust. 

Vrouwen en kinderen hebben vaker te maken met onveilige situaties op de werkvloer dan mannen. Wet- en regelgeving is in een land van groot belang in de naleving van veilig en gezond werk, bijvoorbeeld door de ratificatie van ILO-conventies op dit them

Wat is er aan de hand?

Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om in productieketens uitbuiting en mensenrechtenschendingen aan te pakken en om te zorgen dat werknemers een leefbaar loon verdienen. 

Maar dit is lang niet altijd het geval. Onze kleding komt uit fabrieken waardwangarbeid  en seksuele intimidatie voorkomt en van de metalen uit gevaarlijke mijnen worden onze mobiele telefoons gemaakt.

Verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer
Het is een verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat het personeel veilig kan werken. 

Het bedrijf moet maatregelen treffen zodat o.a.:

  • Er geen excessieve overuren gemaakt worden
  • Vrouwen veilig van en naar hun werk kunnen komen
  • Er geen afgezonderde toiletten of werkplekken zijn
  • Degelijk en veilig materiaal beschikbaar is
  • Een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo) wordt uitgevoerd
  • Arbeidsplaatsen ook geschikt zijn voor mensen met een beperking of ziekte
  • Te veel monotoon werk wordt voorkomen
  • Werknemers voorlichting krijgen over veilig werken
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten geregistreerd worden

Maar ook werknemers hebben een verantwoordelijkheid. Zo worden zij verplicht om de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) ook op een juiste manier te gebruiken en hier training over te volgen bijvoorbeeld.

Goede arbeidsomstandigheden zowel goed voor de werknemer als voor de werkgever. Als mensen gezond en veilig kunnen werken zijn ze productiever en kunnen ze langer en met meer plezier doorwerken.

Wat doet CNV Internationaal?

Vakbonden vertegenwoordigen de werknemers en zijn experts op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ze onderhandelen met de werkgever over werktijden, veiligheid voor vrouwen en het beschikbaar krijgen van de juiste beschermingsmiddelen. Hoewel vakbondsvrijheid een internationaal arbeidsrecht is, worden vakbonden in veel landen tegengewerkt. CNV Internationaal ondersteunt lokale bonden in de uitvoering van haar werkzaamheden en geeft training en advies.

Daarnaast lobbyt CNV Internationaal voor internationale afspraken die cruciaal zijn voor de aanpak van armoede en ongelijkheid in de wereld en de ernstige schendingen van arbeids- en mensenrechten.

Richtlijnen, verdragen en beleid 

OESO Richtlijnen
OESO Richtlijnen hoofdstuk 5: Werkgelegenheid en Arbeidsverhoudingen

Verdragen van de International Labour Organisation (ILO)
Verschillende aspecten van vakbondsvrijheid zijn vastgelegd in diverse verdragen van de tripartite VN-organisatie voor arbeid ILO die door veel landen geratificeerd zijn.

De ILO werkt sinds 1999 aan de Decent Work Agenda. Inmiddels is de Decent Work Agenda in brede kring aanvaard als belangrijke strategie voor armoedebestrijding en ontwikkeling. De Decent Work Agenda is opgenomen in de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Handige tools