DonerenNieuwsbrief

De voedingsmiddelensector (voedingsmiddelenindustrie en supermarkten) levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De sector biedt werk aan 435.000 mensen en heeft een omzet van in totaal zo’n 101 miljard euro. Veel voedingsmiddelen of ingrediënten van voedingsmiddelen, die je in Nederland in de winkel vindt, worden geproduceerd in het buitenland.

Wereldwijd is de voedingsmiddelensector een zeer grote sector met een verhoogd risico op kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden, overmatig gebruik van pesticiden, verdringing van kleine boeren en oneerlijke prijzen. Vaak zijn dit soort problemen zo ingewikkeld dat een bedrijf in zijn eentje maar heel weinig kan bereiken. Daarom heeft een brede coalitie van partijen dit convenant ondertekend om samen mensenrechtenschendingen in de voedingsmiddelenketens trachten tegen te gaan. 

  • Start: 29 juni 2018
  • Looptijd: 5 jaar
  • Partijen: bij aanvang 11 partijen en 1 steunbetuiger. Kijk hier voor de actuele lijst 
  • Secretariaat: Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Kerntaken CNV: Deelname aan de stuurgroep; de werkgroep leefbaar loon; delen van kennis met lokaal netwerk voor IMVO-risicomanagement. 
Bekijk de factsheet van het convenant VoedingsmiddelenMeer informatie over convenanten MVO

Nieuws