DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sInternationale productieketensMVO

IMVO Stappenplan voor bedrijven

IMVO Stappenplan voor bedrijven

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de Nederlandse overheid dat u dit maatschappelijk verantwoord doet. Dit betekent dat u rekening houdt met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. 

De OESO-richtlijnen zijn in Nederland belangrijk: ze maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf om deze richtlijnen na te leven en negatieve risico’s in de keten te voorkomen. Om bedrijven te ondersteunen ontwikkelde het OESO een praktisch stappenplan voor due diligence.

De 6 stappen van due diligence

Natuurlijk vereisen het doorvoeren en onderzoeken van de OESO-richtlijnen tijd en toewijding en is het niet voor een bedrijf een hele klus om inzicht te krijgen hoe dat moet. Daarom helpen wij dan ook graag met een praktisch stappenplan en heldere voorbeelden uit de praktijk.

Bij het uitvoeren van due diligence worden namelijk verschillende stappen doorlopen, de ‘due diligencecyclus.’ In de praktijk zullen deze stappen parallel en simultaan lopen, als een continue proces. Stapsgewijs worden kleine (of soms ook grote) verbeteringen onderdeel gemaakt van de bedrijfsvoering. Van alle bedrijven wordt verwacht dat ze de zes stappen van due diligence toepassen. Wel kunnen er van bedrijf tot bedrijf verschillen zijn die samenhangen met de omvang van het bedrijf, de aard van het product dat het bedrijf verkoopt of de plek die het bedrijf inneemt in de toeleveringsketen.

IMVO-risico's en schending van arbeidsrechten

Voor de meeste bedrijven betekent een “risico” in de eerste plaats een risico voor de onderneming – een financieel risico, marktrisico, operationeel risico, imago-risico. Ondernemingen letten op hun positie in de markt, hun positie ten opzichte van concurrenten, hun imago en hun voortbestaan op de lange termijn.

IMVO-risico’s hebben betrekking op negatieve impact die ondernemingen kunnen veroorzaken op duurzaamheid; arbeidsomstandigheden en mensenrechten; rechtstreeks of verder in de keten. Meer informatie is te vinden op onze pagina over Arbeidsrechten

Webinars
 

Advies en ondersteuning

CNV Internationaal ontwikkelde onder meer een due dilligence handreiking voor bedrijven (houtsector). Daarnaast hebben we documenten met praktische informatie voor de invulling van het due dilligencebeleid beschikbaar, over de thema's vakbondsvrijheid, kinderrechten, klimaat, gendergelijkheid, landrechten, veilig werken en aanbestedingen. Ook kan CNV Internationaal:

  • samen het gesprek met de werkgever aan gaan
  • contact leggen met lokale vakbonden
  • advies geven over de aanpak van schendingen en hoe deze te voorkomen in de toekomst

Neem contact op met CNV Internationaal