DonerenNieuwsbrief

Convenant bevorderen duurzaam bosbeheer

Door duurzaam geproduceerd hout in te kopen zorgen we ervoor dat onze bossen voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven.

Bij duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is gehouden met sociale, ecologische en economische aspecten.

Bij de afronding van dit convenant zijn waardevolle materialen ontwikkeld over IMVO-wetgeving en risico's. Deze zijn onderstaand te raadplegen. Ook de webinars zijn hieronder terug te zien.

 

  • Start: 22 maart 2017
  • Looptijd: t/m 31 december 2020
  • Partijen: 24 partijen en steunbetuigers FSC Nederland (Forest Stewardship Council) en PEFC Nederland
  • Secretariaat: Stichting Bewust met Hout
  • Kerntaken CNV: Deelname aan de stuurgroep en het aanjagen van de werkgroep ‘IMVO risico’s’

Webinars

 

Op initiatief van CNV Internationaal is een webinar gehouden over IMVO in de keten voor de deelnemers aan het IMVO-convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. 

Er zijn 4 onderwerpen aan de orde geweest die hier terug te kijken zijn:

 

De nieuwe wet- en regelgeving voor IMVO in Nederland toegelicht

Toelichting over het onderzoek naar de keten van tuinmeubelen en tropisch hardhout naar Nederland en de grootste risico's

Uitleg over de 6 stappen van de OECD due diligence richtlijnen, hoe moet je dit als bedrijf aanpakken

Een goed voorbeeld van Metsa, een bedrijf uit de houtwereld, over hoe richtlijnen uit te voeren

Handreikingen

De deelnemers van dit convenant hebben waardevolle stappen gezet op om de due diligence en risicoanalyse aan het begin van toeleveringsketens te verbeteren. 

Met het oog daarop is het initiatief genomen om maatwerk handreikingen te ontwikkelen voor de verschillende partijen in de sector:  

Houtsector
Houtbewerking 
Retail
Bouwonderneming
Opdrachtgevers 

Onderzoek ketenrisico's tropisch hardhout 

CNV Internationaal heeft het onderzoek naar de keten van tropisch hardhout gepubliceerd, met hierin de grootste ketenrisico's voor de 8 importerende landen naar Nederland (Brazilië, China, Filipijnen, India, Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam).

Risico-inventarisatie 8 landen Onderzoeksrapport (Nederlands)

Risico-inventarisatie 8 landen Onderzoeksrapport (Engels) 

Rol van CNV Internationaal

Lees in de factsheet meer over de werking van de IMVO convenanten en wat de betrokkenheid en rol van het CNV bij dit IMVO-convenant is geweest.

Bekijk de CNV factsheet van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 

Meer informatie over andere IMVO-convenanten waarin CNV actief is