DonerenNieuwsbrief

Guatemala

Na Haiti is Guatemala het armste land van Latijns-Amerika, Ongeveer 80 % van de bevolking leeft in armoede en 59% in extreme armoede. 82 % van de arbeiders heeft geen contract en geen sociale zekerheid. In 1996 kwam er een einde aan 36 jaar burgeroorlog. 40.000 mensen zijn verdwenen. De vredesakkoorden zijn ondertekend.

Er is nu alweer 25 jaar democratie in Guatemala. Maar wat is dat voor democratie als het al levensgevaarlijk is om lid van een vakbond te zijn? Het gevolg is dat bijna niemand zich nog durft te organiseren. Want wie lid van een vakbond is wordt ontslagen, bedreigd of vermoord. Geen wonder dat veel mensen geen lid durven te worden! 
 

Documentaire
Een verhaal over de waardigheid van werkenden
 

Dankzij een bijdrage uit de cao van de vakcentrale CNV werd in 2020 een bijzondere documentaire gemaakt over vakbondswerk in een land dat al jarenlang in de top 3 van de meeste vermoorde vakbondsleiders staat. Hoofdpersoon is de moedige 80-jarige vakbondsleider Pepe Pinzón die zich nog dagelijks inzet om jonge mensen op te leiden. 

De documentaire dingt mee naar prijzen op festivals wereldwijd.

 

 

 

 

Werk in uitvoering

Observatorium arbeidsrechten

Democratie zonder rechten

Zeker, Guatemala heeft de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO ondertekend over vrijheid van onderhandeling en vrijheid van organisatie. Het probleem is dat deze niet nageleefd worden en dat schendingen van die vrijheden niet bestrafd worden.' Slechts een miserabele 0,2% van de beroepsbevolking is lid van een vakbond. 

In de maquilas (productiezones waar fabrieken voor de export produceren, red.) is het helemaal buitengewoon moeilijk om een vakbond op te richten. Daar gelden nog minder rechten. Wie dat probeert, raakt zijn baan kwijt. En wie gaat er dan voor je opkomen? Er is immers geen vakbond. De weinige organisaties die er nog zijn, kampen met veel problemen. In praktijk ontbreekt veelal het basale recht om gezamenlijk te onderhandelen of je te organiseren.

Mede op iniatief van CNV Internationaal is in 2019 door vakbonden het Observatory for Labour Rights opgericht dat helpt bij monitoring en opvolging van de vele ernstige schendingen van arbeidsrechten.

 

Don Pepe Derecho

Vanwege de gevaren durven veel werkenden geen lid te worden. Via de serie animatievideos Don Pepe Derecho maakt de vakbond speciaal jongeren bewust van hun arbeidsrechten. Onderstaade video geeft een indruk.

 

 

Nieuws over Guatemala

Enter headline here

Geen gevonden.