DonerenNieuwsbrief

bolivia - werk in uitvoering 

Het programma CNV Internationaal in Latijns-Amerika is gericht op het stimuleren van de sociale dialoog in Guatemala, Nicaragua, Colombia, Peru en Bolivia. Doel is bij te dragen aan het creëren van meer en betere kansen voor bi- en tripartiete dialoog, samen met lokale vakbondsorganisaties, werkgevers en overheden.

In Bolivia ondersteunt CNV Internationaal, via CENAC-Bolivia, de regionale werknemersfederaties (COD's) in Santa Cruz, Cochabamba, Tarija en Chuquisaca, evenals de Federatie van fabrieksarbeiders in Cochabamba (FTFC) en de vakbondsfederatie van suikerrietkappers in Santa Cruz (FSTZCASC).

Sociale dialoog op regionaal niveau

In de periode 2018-2019 werd een tripartiete dialoog in Santa Cruz gestimuleerd, waarbij overleg wordt gevoerd tussen de COD Santa Cruz, de Federatie van particuliere ondernemers van dat departement (FEPSC) en de Departementale Gezondheidsdienst (SEDES). De dialoog was in deze periode gericht op het creëren van een Departementale Raad voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk, die momenteel voorwerp is van een departementaal wetsvoorstel. >>> Lees meer over deze activiteiten die ook zijn opgezet samen met de Nederlandse werkgeversorganisatie DECP

De plannen voor 2020

In Cochabamba is er een bipartiete dialoog tussen werknemers en werkgevers, van de departementale vakbondsorganisatie COD Cochabamba-FTFC en de Federatie van particuliere ondernemers van Cochabamba (FEPC). Zij richten zich primair op kwesties van employability en (drugs)smokkel. Deze gesprekken konden afgelopen tijd niet worden gecontinueerd maar zullen in 2020 worden vervolgd.

De regionale werknemersfederaties (COD's) in Chuquisaca en Tarija hebben voorstellen uitgewerkt voor de ontwikkeling van productie-industrieën in die departementen. Die plannen worden momenteel openbaar gemaakt. Dat zal de basis van de inzet in 2020 zijn.

De FSTZCASC heeft een lopende collectieve arbeidsovereenkomst met suikerriettelers. Het plan is om in 2020 onderhandelingen te gaan voeren over een nieuwe cao, met betere voorwaarden. Daarnaast wil deze bond een vakbondsalliantie opzetten met werknemers in de suikerfabrieken.

 

Stemmen uit bolivia

actuele ontwikkelingen

Wat is de impact van de actuele ontwikkelingen in Bolivia op de sociaaleconomische situatie en vooral voor de beroepsbevolking in het land.

Komende weken geeft CNV Internationaal een stem aan vertegenwoordigers van organisaties van werknemers en van werkgevers in de serie "stemmen uit Bolivia".

De crisis en de gevolgen voor werknemers 

Ruim een maand na het aantreden van de regering van Jeanine Añez, sprak  CNV Internationaal met vertegenwoordigers uit 3 sectoren om de sociaal-economische situatie in Bolivia te analyseren.

Lees aflevering 1

Werknemers bereiden zich voor op de verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen op 3 mei geven we het woord aan Vitaliano Mamani, een van de leiders van de landelijke vakcentrale COB en aan Sofía Ríos, verpleegkundige en leider van een netwerk van werkende vrouwen.

Lees aflevering 2

We spreken komende tijd met onder andere

 

Vitaliano Mamani

Hij is organisatiesecretaris van de Boliviaanse Vakcentrale COB en is kortgeleden benoemd tot viceminister van arbeid.

Sofía Ríos 

Werkt al meer dan 30 jaar als verpleegkundige in een overheidsziekenhuis in La Paz. Al 20 jaar is zij ook leider van organisaties en netwerken van werkende vrouwen. 

Jaime Ascarrunz

Is werkgeversvertegenwoordiger in de hoofdstad La Paz.