DonerenNieuwsbrief
HomeOns werkJaarverslag

Publicaties medio 2022

Selectie van recente onderzoeken, factsheets en andere publicaties 

Afrika / SDG8

 

No sustainable growth without decent work: Inbreng CNV Internationaal voor het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over economische, handels- en ontwikkelingsaspecten van de toekomstige EU-Afrika Partnerschapsagenda. 
Lees onze position paper 

Just transition, mijnbouw

Naar een duurzame én eerlijke transitie van de economie 

Towards a just energy transition: Labour rights risks in the Latin American mining sector

Sectoranalyse die de toeleveringsketen van mineralen uit Bolivia, Peru en Colombia in kaart brengt, in termen van producenten, handelaren, Europese kopers en financiers, hun beleid en praktijken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Inclusief analyse naar de mogelijke gevolgen van markttrends voor de economie en MVO beleid en praktijken.

Lees het onderzoek

Study on violations of labour and union rights of outsourced workers at the Andaychagua Mine in Peru

Samenvatting onderzoek naar schendingen van arbeids- en vakbondsrechten van uitzendkrachten in de Andaychagua-metaalmijn in Peru.

Lees de samenvatting

The Unequal Treatment of Sub-contracted Workers in the Mining Sector

 Aanklacht tegen Colombia en Peru in verband met het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling van de vrijhandelsovereenkomst van de EU met Andes-landen. 

Reden van de aanklacht is om te bereiken dat afspraken over arbeidsrechten beter nagekomen worden in Europese handelsakkoorden.

Lees de paper over de aanklacht 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Afspraken over arbeidsrechten in handelsakkoorden moeten beter nagekomen worden

 Reactie CNV Internationaal op de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor betere duurzaamheidsafspraken in Europese handelsakkoorden.

Lees onze reactie 

Palmolie

Guidance Paper on Social Dialogue, Freedom of Association and Collective Bargaining in the palm oil sector in Indonesia

 

Handleiding over sociale dialoog, vrijheid van organisatie en cao-onderhandelingen in de palmoliesector in Indonesië, door CNV Internationaal en Proforest.

Lees de handleiding 

The CBA Data Tool: Labour rights in your supply chain

Over de cao-database in de palmoliesector in Indonesië. CNV Internationaal en het online platform SPOTT hebben een cao-database ontwikkeld die een overzicht geeft van palmolieplantages met cao’s en bedrijfsregelingen.

Lees meer>>

Suiker 

Labour Rights Observatory - First annual report for the Latin American sugar cane sector

Rapport van de uitkomsten van het Fair Work Monitor onderzoek in de suikerrietsector in Latijns-Amerika door CNV Internationaal en Profundo.

Lees het onderzoek

Textiel

Promoting freedom of association and social dialogue in the garment sector

 Geleerde lessen van het AMPLIFY programma in de kledingsector. Het AMPLIFY project was een initiatief van Mondiaal FNV en CNV Internationaal samen met Nederlandse kledingmerken binnen het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Geleerde lessen 

 

Multi-Company Collective Bargaining project Vietnam

Oproep aan kledingmerken om hun toeleveranciers te stimuleren deel te nemen aan een van de multicompany cao-initiatieven in Vietnam. De Vietnamese vakbond (VGCL), CNV Internationaal, werkgeversorganisaties en overheden werken hierin samen om effectieve sociale dialoog te stimuleren in de kledingsector.

Factsheet

Vakbondsvrijheid & Sociale Dialoog in de Voeding / Agrosector

Questions to address Freedom of Association and social dialogue in the agrifood sector

Een gids met vragenlijst voor handelaren, inkopers, MVO-managers en vertegenwoordigers van merken en supermarktketens over vrijheid van organisatie en sociale dialoog in de agrifood sector. 

Een uitgave van Fair Trade, CNV Internationaal, het IMVO Convenant Voedingsmiddelen, FNV en Global March against Child Labour

Gids met vragenlijst

 

Overige publicaties zijn te vinden via