DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Vakbond Volcan-Glencore mijn in Peru organiseert nu ook outsourced mijnwerkers

Opname outsourced mijnwerkers in cao biedt perspectief

“Dit is het eerste keer dat het Peruaanse ministerie van arbeid goedkeuring gaf aan het opnemen van outsourced mijnwerkers door de vakbond in een mijn van de Glencore Group. Dat schept een positief precedent”, vertelt Alex Tinoco, vakbondsleider Volcan-Glencore-mijn. Tot voor kort konden van de vakbond van de Andaychagua Volcan-mijn geen uitzendkrachten maar alleen werknemers met een direct contract lid worden. Cao’s met het mijnbedrijf – dat grotendeels eigendom is van de Zwitserse multinational Glencore - gingen alleen maar over ‘onschuldige’ onderwerpen.

Binnen de vakbond ontbrak juridische kennis om in actie te komen tegen misstanden in de mijn. Het grootste deel van de mijnwerkers heeft echter een tijdelijk contract, ook al zijn ze vaak al vele jaren in dienst. De tijdelijke contracten moeten elke paar maanden verlengd worden, Juist deze outsourced mijnwerkers doen het gevaarlijke werk in de mijnen en lopen gezondheids- en veiligheidsrisico’s. In 2021 nam Alex Tinoco, algemeen secretaris van de Volcan Andaychagua vakbond, het initiatief voor samenwerking met de landelijke federatie van mijnwerkersvakbonden FENTECAMP en CNV Internationaal. 

Gesterkt door de vakbond

“Tegenwoordig staat onze organisatie met name op juridisch terrein sterker. Het bestuur en de leden hebben een training gevolgd over vakbonds- en arbeidsrechtenkwesties”, vertelt Alex Tinoco. "Daardoor konden we als vakbond in 2021:

  • klachten indienen over schendingen van arbeidsrechten bij de arbeidsinspectie,
  • technische adviezen vragen aan het ministerie van Arbeid,
  • kennis vergroten over vakbondsaangelegenheden en gezondheid en veiligheid op het werk en
  • bewustwording vergroten over de problemen van het werken via onderaannemers. "

"Bij het openstellen van onze vakbond voor outsourced mijnwerkers, hebben CNV Internationaal en FENTECAMP ons geholpen met het opstellen van juridische documenten, vervolgt Alex. FENTECAMP was ook aanwezig op alle algemene vergaderingen om vragen te beantwoorden en twijfels van leden weg te nemen. Ook zijn we geholpen met de benodigde administratieve procedures en vergaderingen met de autoriteiten van het Regionaal Directoraat van Arbeid en de regionale regering van de regio Junín."

Campagne tegen Volcan Glencore

Vervolgens heeft de bond met hulp van CNV Internationaal en FENTECAMP een lijst met claims opgesteld. Mijnbouwbedrijf Volcan Glencore bleef echter constant een dialoog weigeren en probeerde met juridische middelen de onderhandelingen te belemmeren. Samen met CNV Internationaal hebben we een intensieve communicatiecampagne gevoerd ook via social media. Daardoor groeide de aandacht van de publieke opinie, van enkele congresleden en van de regionale en nationale autoriteiten. Om de acties kracht bij te zetten begon de Volcan Andaychagua vakbond op 21 december 2021 een vreedzame staking, die door autoriteiten - voor het eerst sinds jaren - legitiem verklaard werd. “

Tijdlijn vakbondsvrijheid voor outsourced mijnwerkers

Publicatiedatum 22 06 2022