DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Veel enthousiasme voor seminar sociale dialoog Cambodja

Vandaag organiseerden CNV Internationaal en Fair Wear Foundation, gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een seminar over sociale dialoog in de Cambodjaanse kledingsector. Ruim tachtig vertegenwoordigers van kledingmerken, kledingfabrieken, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid kwamen online en offline (in Phnom Penh) bij elkaar om van elkaar te leren over de voordelen van sociale dialoog. 

De Cambodjaanse kledingsector is in grote mate afhankelijk van de inkoop van Europese en Noord-Amerikaanse merken. Momenteel wordt de sector getroffen door zowel de gedeeltelijke als de tijdelijke opschorting van de handelspreferenties van de EU EBA en de Covid-19-pandemie, omdat veel merken bestellingen hebben geannuleerd. Gezamenlijke inspanningen zijn meer dan ooit nodig om de kledingsector en zijn werknemers te versterken.

Het seminar had als doel Cambodjaanse fabrieken, Cambodjaanse vakbondsvertegenwoordigers en Nederlandse kledingmerken bij elkaar te brengen om het belang van sociale dialoog te begrijpen en daarmee de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Kledingmerken en -fabrieken deelden de positieve resultaten die zij hebben ondervonden bij het aangaan van een dialoog met werknemers. Na deze enthousiaste start is het de bedoeling dat kledingmerken daadwerkelijk aan de slag gaan met sociale dialoog door contact op te nemen met hun leveranciers en te onderzoeken met welke vakbonden zij kunnen samenwerken.  

'Het seminar gaf inzicht in hoe het ervoor staat met de vrijheid van vereniging in Cambodja. We leerden welke stappen je kunt ondernemen om arbeidsomstandigheden bij leveranciers te verbeteren. Een mooie kans om in gesprek te zijn samen!'

De 4 Cambodjaanse vakbondsvertegenwoordigers stellen zich voor 

Sociale dialoog en vrijheid van vereniging

Tijdens de Covid-19-pandemie zien we over de hele wereld dat waar een sociale dialoog structureel plaatsvindt, werkgevers en werknemers beter gepositioneerd zijn om uitdagingen aan te gaan en samen oplossingen te vinden.

Vrijheid van vereniging is een voorwaarde om tot een echte sociale dialoog te komen. Hoewel de Cambodjaanse regering de ILO-verdragen 87 (vrijheid van vereniging) en 98 (recht op collectieve onderhandelingen) heeft geratificeerd, staan vakbonden voor veel uitdagingen bij het organiseren van werknemers. Een daarvan is de bestaande spanning tussen vakbonden en werkgevers, waardoor er vaak een kloof ontstaat tussen de twee groepen en samenwerking in de weg staat. Maar het creëren van meer onderling begrip en het wegnemen van angsten is essentieel om sociale dialoog en sterke arbeidsverhoudingen in de kledingindustrie te bevorderen.

'Om erachter te komen of er bij jouw leverancier sprake is van vakbondsvrijheid, is het belangrijk om naar details te vragen. Hoe zijn vertegenwoordigers gekozen? Hoe organiseren zij ruggespraak met hun leden? Hoe vaak zit de vakbond met het management om tafel?'

Publicatiedatum 19 01 2021