DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Suiker op tafel 

Regionaal netwerk suikervakbonden

 

In Latijns-Amerika is een regionaal netwerk opgericht van vakbonden in de suikersector, met steun van CNV Internationaal om samen sterker te staan. Werknemers en vakbondsleiders uit Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Colombia en Bolivia kwamen recent bij elkaar om hun kennis en samenwerking te versterken. 

Centraal stonden uitkomsten van de participatieve digitale monitoring een unieke aanpak die ontwikkeld is door CNV Internationaal om gegevens te verzamelen over werknemers in de suikerindustrie. De vakbondsleiders leerden meer over de Anker-methode om leefbaar loon te introduceren.  

Ook gingen zij in gesprek met vertegenwoordigers van Bonsucro over de vernieuwde standaard voor verduurzaming van de suikerproductie die de deur openzet voor dialoog met de werknemers en waarin voor het eerst het concept leefbaar loon is opgenomen.

Betrokkenen en deskundigen brachten elk vanuit hun perspectief, actuele problemen ter tafel, met name minimum- en leefbaar loon  en veiligheid en gezondheid op het werk. 

In deze video delen de deelnemers hun ervaringen.

 

Vernieuwde Bonsucro-standaard

De deur open voor dialoog met de werknemers 

De deelnemers aan de bijeenkomst grepen de kans om met elkaar in gesprek te gaan en te discussiëren over actuele onderwerpen zoals de vernieuwde Bonsucro-norm voor verduurzaming van de suikerproductie. Miguel Hernandez, Rafael Seixas, Paula de Donati Porto, Celine Ortlib van Bonsucro namen deel aan het  debat  onder leiding van Francisco Martinez van CNV Internationaal. 

Onderwerp van gesprek was de toepassing van de certificering. Duidelijk werd dat het hard nodig is dat werknemers in de suikerproductie opgeleid worden om meer te leren over het gebruik en het belang van de norm en de certificering.

Samen met Bonsucro zal er gezorgd worden dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de verbeteringen van de vernieuwde Bonsucro-norm en wat de gevolgen zijn voor de arbeidsomstandigheden. Daarbij gaat het speciaal over leefbaar loon, een nieuwe pijler binnen de Bonsucro-certificering. 

Onder leiding van de deelnemers uit Honduras, werd ook een debat gevoerd over de klachtenmechanismen van Bonsucro en de effectieve toepassing ervan.

Eerlijk loon

Hoe staan we ervoor in de suikerindustrie? 

Met Marcelo Delajara, onderzoeker van het Anker onderzoeksinstituut kon, konden de deelnemers diepgaand overleggen over het thema leefbaar loon en de berekening daarvan. 

Uitgelegd werd hoe de methode werkt die door het Anker Instituut is ontwikkeld om de hoogte te berekenen van het leefbaar loon in elk van de landen die vertegenwoordigd waren op deze bijeenkomst. 

Aan de hand van een tabel met indicatoren konden de vakbondsleiders en de werknemers zien hoe de waarden vastgesteld worden en welke elementen meetellen bij de berekening afhankelijk van de levensomstandigheden in elke plaats.

De deelnemers maakten ook kennis met de loonmatrix die het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) heeft ontworpen als een praktisch hulpmiddel om het totale loon dat werknemers in een specifieke geografische regio ontvangen te vergelijken met het leefbaar loon. .

 

Leefbaar loon: wat en hoe

De stem van de werknemers

Unieke aanpak van participatieve digitale monitoring

 

María Paula Quiceno en Laura Ocampo van CNV Internationaal bespraken samen met de vakbondsvertegenwoordigers het Labour Rights Observatory. Dit observatorium voor monitoring van arbeidsrechten is het resultaat van hard werk samen met de vakbonden, voor het opzetten van participatieve digitale monitoring. 

Sinds 2021 is CNV Internationaal bezig met de ontwikkeling hiervan in Latijns-Amerika, met werknemers uit Bolivia, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua .

Deze aanpak van monitoring om gegevens te verzamelen over werknemers in de suikerindustrie in de regio is uniek. De uitkomsten zijn een relevante steekproef die ons leert waarop we onze aandacht moet richten bij het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van de werknemers in de suikerindustrie, ook al zijn de uitkomsten niet noodzakelijk representatief voor de hele suikersector,

Meer dan de helft van de respondenten ontvangt geen leefbaar loon voor hun werk, zo blijkt uit het onderzoek. 

Ook is er op alle fronten een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen werknemers die een vast contract hebben en de vele mannen en vrouwen die als uitzendkracht werken. 

En, er is nog steeds een aanzienlijk aantal arbeidsongevallen, ondanks de ogenschijnlijk goede omstandigheden voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Meer weten:

Data dashboard (Engelstalig)

Op de bijeenkomst van het suikernetwerk afgelopen juni 2022, in Antigua, Guatemala, werden de uitkomsten in detail doorgesproken met de betrokken vakbondsleiders. 

Een rondetafelgesprek leverde cruciale informatie op over hoe zij in hun vakbondswerk gebruik kunnen maken maken van de monitoringresultaten. Dankzij het netwerk kunnen zij beter voorbereid en op meer niveaus deelnemen aan de sociale dialoog:

"Werknemers spelen een belangrijke rol in deze wereldwijde sector. Initiatieven zoals dit netwerk, opgezet met steun van CNV Internationaal, laten zien dat zij klaar staan om hun rol op te pakken in de verduurzaming van de suikerketen", zegt Maurice van Beers, regionaal coördinator Latijns-Amerika van CNV Internationaal.
De Latijns-Amerikaanse suikersector is van groot belang voor de internationale markt. Het is essentieel dat de werknemers op de hoogte zijn en betrokken zijn bij de initiatieven die worden ontplooid om de suikersector steeds duurzamer te maken in sociaal opzicht. 

 

Als we de situatie van de arbeiders verbeteren, wint uiteindelijk iedereen. 

Meer weten

Publicatiedatum 30 08 2022