DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Tegengaan van geweld en intimidatie op werkvloer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en CNV Internationaal lanceren een praktische gids over de aanpak van geweld en intimidatie op de werkvloer speciaal voor midden- en kleinbedrijven die internationaal handelen.

Gedurende de internationale campagne Orange the World hebben RVO en CNV Internationaal een gids gepubliceerd in het bijzonder voor kleinere bedrijven in internationale toeleveringsketens, om aandacht te vragen voor actieve preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Geweld en intimidatie op het werk, één op de drie vrouwen krijgt er wereldwijd mee te maken. De coronacrisis heeft helaas gezorgd voor een toename van geweld en intimidatie, met name in de textielsector.

Aanpakken en voorkomen

Steeds meer midden- en kleinbedrijven willen hun verantwoordelijkheden in praktijk brengen als het gaat om veiligheid op de werkvloer. De gids van RVO en CNV Internationaal ondersteunt bedrijven met praktische tips hoe medewerkers, die werken in de internationale keten zoals hun bedrijf, dochterondernemingen, joint ventures of fabriek, zich veilig voelen op de werkvloer.
 

Download hier de gids Violence and Harassment @ work

Vaak realiseren bedrijven en managers zich niet hoe groot de impact is die een onveilige omgeving kan hebben op medewerkers. Bedrijven hebben echter niet alleen een verantwoordelijkheid om geweld en pesterijen aan te pakken. Zij moeten ook alles in het werk stellen om dit te voorkomen door te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Toename geweld door COVID-19-crisis

Door de COVID-19-crisis zijn vrouwen en meisjes kwetsbaarder geworden voor situaties van geweld en (seksuele) intimidatie. Geweld en pesterijen op de werkplek vormen een hoog risico in arbeidsintensieve fabrieken, vooral in de kledingsector die enorm is getroffen door de COVID-19-crisis.

Vrouwen die een groter risico lopen op het werk, zijn laagbetaalde vrouwen die onzekere contracten hebben of informeel werk doen. Vaak durven ze ongewenste seksuele avances niet te weigeren om hun baan te beschermen of om ervoor te zorgen dat ze worden betaald voor de gewerkte uren.

Nieuwe verdrag voor wereldwijde aanpak

Op 21 juni 2019 is door de International Labour Organisation (ILO) een nieuw wereldwijd verdrag aangenomen door regeringen, werkgevers en vakbonden om een eind te maken aan geweld en intimidatie op de werkvloer. De boodschap van dit verdrag is duidelijk: Niemand mag worden blootgesteld aan enige vorm van geweld of intimidatie tijdens het werk.

De nieuwe gids van RVO en CNV Internationaal is afgestemd op het in praktijk brengen van dit nieuwe verdrag van de ILO.

De gids is  niet alleen in het Engelse te downloaden maar ook in het Frans en Spaans om bedrijven te stimuleren het gesprek met hun leveranciers aan te gaan.

Download hier de gids Violence and Harassment @ work

Download  Guía para pequeñas y medianas empresas sobre prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo (Espanol )Download Violence et harcèlement au travail Un guide pour les petites et moyennes entreprises en vue de prévenir la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. ( Francais )

Publicatiedatum 25 11 2020