DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Realiseert Glencore zich de misstanden in zijn Peruaanse mijn

Het was een moedig besluit van het vaste personeel van de Volcan mijn Andaychagua in Peru om hun vakbond ook open te stellen voor hun outsourced collega’s. Helaas werkt het bedrijf de vakbond op alle mogelijke manieren tegen en schendt daarmee internationale arbeidsrechten. CNV Internationaal heeft per brief een beroep gedaan op het moederbedrijf, de Zwitserse multinational Glencore om verantwoordelijkheid te nemen in deze situatie.

Het werk in de mijn gebeurt grotendeels door mijnwerkers die niet vast in dienst zijn maar werken via onderaannemers. Vaak werken zij al vele jaren in dezelfde mijn. Toch krijgen ze nooit een direct contract al doen ze vaak hetzelfde werk als het vaste personeel.

De  arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van outsourced mijnwerkers zijn  veel slechter dan die van werknemers die direct in vaste dienst zijn. Ook al doen zij diep onder de grond hetzelfde zware en risicovolle werk bij temperaturen van meer dan 40°, met slechte ventilatie en onvoldoende beschermingsmiddelen.

De mijnwerkers werken in ploegendiensten van 14 of 21 dagen aaneengesloten in de afgelegen mijnen hoog in de Andes. Voor de outsourced mijnwerkers is er zelfs geen fatsoenlijk onderdak om tijdens de werkweken te overnachten.

Vanwege die kwetsbare positie is het voor outsourced mijnwerkers een uitzondering dat het lukt om zich te organiseren in een vakbond. Mijnbedrijf Volcan weigert nu zelfs te onderhandelen over cao-voorstellen van de vakbond.

Uit protest zijn de mijnwerkers in staking gegaan en begonnen aan een protestmars naar de Peruaanse hoofdstad Lima waar het hoofdkantoor van mijnbedrijf Volcan gevestigd is.

De vakbond is herhaald in contact getreden met de lokale autoriteiten. Het directoraat van arbeid van de provincie Junín heeft daarop al twee maal de weigering van het bedrijf om te onderhandelen, verworpen.

Nu heeft mijnbedrijf Volcan voor de derde keer beroep aangetekend. Echter, zoals de nationale coördinator van CNV Internationaal in Peru, Gianina Echevarría, uitlegt: “Er is helemaal geen wettelijke basis voor Volcan om een beroep te doen op de autoriteiten om de statutenwijziging van de vakbond nietig te laten verklaren. De vakbond is autonoom en heeft het recht heeft collectief te onderhandelen met het bedrijf.”

David tegen Goliath

Sinds de openstelling, kampen de leiders van de vakbond met bedreigingen. Volcan heeft al diverse keren geprobeerd vakbondsleider Alex Tinoco te ontslaan. Door de weigering van het bedrijf kunnen kaderleden ook geen gebruik maken van hun legitieme recht op vakbondsverlof. Daardoor zijn ze gedwongen onbetaald verlof te nemen om procedures bij de arbeidsinstanties te kunnen voeren.

Groeiende vraag naar metalen door energietransitie

De internationale metaalmarkt wordt steeds belangrijker ook in het kader van de wereldwijde energietransitie. In die context willen zowel Europese metaalbedrijven als investeerders verantwoord ondernemen met respect voor de mensenrechten en internationale arbeidsnormen. Daarvan lijkt geen sprake bij Volcan, een dochteronderneming van de Zwitserse multinational Glencore.

Dit heeft het ABP een de grootste Nederlandse pensioenfondsen er al toe aangezet zijn belang in Glencore van de hand te doen:  "Glencore als onderneming heeft te maken met aanzienlijke duurzaamheidsrisico's, zoals omkoping, corruptie, conflicten met plaatselijke gemeenschappen, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden".

Samen met de werknemers van de Volcan-mijn doet CNV Internationaal een dringend beroep op Glencore om verantwoordelijkheid te nemen,  de mensen- en arbeidsrechten te respecteren en een einde te maken aan deze praktijken.

We wachten op antwoord.

Volg hier de updates op twitter

( update 23 december 2021 )

Publicatiedatum 01 12 2021