DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

De partijen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.
 

Tijdens een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de sector, gaf minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan dat bedrijven, consumenten en overheid samen deze crisis te lijf moeten om aan een duurzamere toekomst te werken.

De coronacrisis levert in veel productielanden ernstige problemen op. De partijen in het internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenant Duurzame Kleding en Textiel vinden daarom dat inkopende bedrijven:

  • alleen maatregelen dienen te nemen in goed overleg met hun partners in de keten
  • orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn niet te annuleren
  • materialen en arbeid te betalen voor orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn
  • geen kortingen te bedingen onder dreiging van het annuleren van orders.

Partijen verwachten ook nu van internationaal opererende kleding- en textielbedrijven dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) blijven doen.
 

Minister Kaag - kort voor de coronacrisis  - bij een rondetafelgesprek in Indonesië tijdens het bezoek van de Nederlandse handelsmissie met o.a. CNV Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken.

Minister Kaag zei via een vertegenwoordiger op de bijeenkomst onder meer:

“Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is cruciaal, nu meer dan ooit. De UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen blijven onverminderd van kracht. Deze crisis is ernstig, maar kan ons ook vooruit helpen naar een eerlijkere en duurzamere toekomst.

We moeten daarvoor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van verantwoord ondernemen verbeteren. En we moeten de consumenten erbij betrekken: uiteindelijk zijn zij het die deze verbeteringen moeten ondersteunen door de aankopen die ze doen. De politiek steunt de bedrijven door de loonkosten over te nemen.”

Toekomstvisie

Het Convenant ondersteunt voortdurend bedrijven die hun risico’s in de keten willen adresseren. Zo wordt het topmanagement betrokken bij due diligence, inkoop- en CSR-managers ontvangen training en financiële instellingen worden benaderd over nieuwe vormen van verantwoorde financiering van bedrijfsactiviteiten in de kleding- en textielsector.

Al deze activiteiten dragen bij aan de noodzakelijke gezamenlijke ontwikkeling van een toekomstvisie voor de sector. Deze heeft als uiteindelijk doel het aanpakken en oplossen van structurele tekortkomingen en de kledingproductie duurzamer en crisisbestendiger te maken.

De transitie naar een nieuw en duurzaam businessmodel is urgent.

 

Meer over het convenant Duurzame Kleding en Textiel en de CNV inzet

SER Website IMVO-convenanten

 

Meer kledingnieuws:

 

 

Publicatiedatum 08 06 2020