DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuwe Colombiaanse regering luistert naar de mijnwerkers

Kansen voor eerlijke energietransitie

Op uitnodiging van de mijnwerkersvakbonden bezocht het ministerie van Arbeid de mijnbouwregio in het noorden van Colombia. De regio produceert vooral kolen in dagbouw die nu in grote hoeveelheden hun weg vinden richting Europese energiecentrales. 

Op uitnodiging van de mijnwerkersvakbonden bezocht het Ministerie van Arbeid de mijnbouwregio in het het noorden van Colombia. Ook de nieuwe minister van mijnbouw Irene Velez nam deel.

 

Onderwerp van gesprek waren vooral de klachten van de mijnwerkers over de controle op gezondheids- en veiligheidsprotocollen. 

Het bezoek van het ministerie, van 16 tot 19 augustus, gebeurde op initiatief van de belangrijkste mijnwerkersvakbonden samen met de Colombiaanse Nationale Commissie voor gezondheid op het werk in de mijnbouwsector.

De nieuwe regering van president Petro lijkt beter te luisteren naar de werknemers en hun vakbonden. 

Nieuwe regering

Dit bezoek was belangrijk gezien de recente regeringswisseling in Colombia. Onder vorige regeringen was met name handhaving door de overheid op arbeidswet- en regelgeving problematisch.

Regiocoördinator Maurice van Beers is hoopvol: “De nieuwe regering van president Petro lijkt hier verandering in te brengen en beter te luisteren naar de werknemers en hun vakbonden.”

 

Dit is de kans om met alle partijen – vakbonden, de mijnbouwbedrijven én de Europese energiebedrijven – onze verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een verantwoordelijke energietransitie.

Arbeidsrisico’s

Na eerdere inspecties heeft het Ministerie werkgroepen opgericht om de naleving van de voorschriften inzake arbeidsrisico’s te controleren. In de werkgroepen zijn overheid, werknemers en werknemers vertegenwoordigd. Daarin wordt zowel gewerkt aan verbetering en bemiddeling als aan preventie.

Glencore weigert dialoog

Helaas blijft een van de grootste mijnbouwbedrijven, Carbones del Cerrejón, eigendom van de Zwitserse multinational Glencore  weigeren deel te nemen aan de dialoog met de overheid, die cruciaal is om de omstandigheden in de regio te verbeteren en ook de energietransitie in de mijnbouwregio in goede banen te leiden. 

Orlando Cuello, leider van vakbond Sintracarbón reageert dat eerdere overleggen met Carbones del Cerrejón / Glencore “niet hebben geleid tot verbeteringen met name op het gebied van de gezondheid. Ondanks het feit dat er naar ons is geluisterd, blijkt er geen wil om de situatie van de werknemers te veranderen. “

De mijnwerkersvakbonden zijn verontrust, omdat zelfs tijdens het bezoek van de delegatie van het Ministerie van Arbeid, mijnbouwbedrijf  Carbones del Cerrejon / Glencore, bleef weigeren om deel te nemen aan de dialoog tussen de werkgevers, werknemers en de regering.

Just transition

Maurice van Beers, regiocoördinator van CNV internationaal is hoopvol: “De nieuwe regering van president Petro heeft sociale dialoog hoog op haar agenda staan en lijkt hier echt werk van te willen maken. 

Ook het thema Just Transition (eerlijke energietransitie) wordt steeds belangrijker gevonden. Dit is de kans om met alle partijen – vakbonden, de mijnbouwbedrijven én de Europese energiebedrijven – onze verantwoordelijkeheid te nemen om te komen tot een verantwoordelijke energietransitie.”

Wereldmarkt kolen

De recente ontwikkelingen op de wereldmarkt voor kolen hebben ingrijpende gevolgen voor de mijnbouw in Colombia. CNV Internationaal zet zich in voor een eerlijke energietransitie. Met het oog hierop besloten de belangrijkste mijnbouwvakbonden in Colombia in 2021 hun krachten te bundelen in een werknemerscollectief, op initiatief van CNV Internationaal. 

De directe aanleiding was de abrupte sluiting van één van de mijnbouwlocaties door de Zwitserse multinational Glencore. Samen werken de bonden aan een sociaal rechtvaardige energietransitie. 

De economie van la Guajira, de mijnbouwregio in het noorden is vrijwel volledig afhankelijk van de mijnbouw. Glencore dochterbedrijf Carbones del Cerrejón, is er een van de grootste bedrijven en is alleen al verantwoordelijk voor naar schatting 43% van de inkomsten van de regio.

> Meer weten:  Labour Observatory for a Just Transition in the Coal Supply Chain

Publicatiedatum 25 08 2022