DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nationale IMVO-wetgeving: De broodnodige schakel tussen hulp en handel

Essentieel voor positieve impact van bedrijven op mens en milieu

CNV Internationaal werkt samen met bedrijven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onze lokale vakbondspartners werken wij aan het verbeteren van arbeidsrechten in toeleveringsketens, bijvoorbeeld in de kledingindustrie, op palmolieplantages of in de mijnbouw. Dat doen we met overheden, bedrijven en lokale werkgeversorganisaties. "Vanuit de praktijk zien wij dat goede wetgeving daarbij nodig is, én dat bedrijven hier ook om vragen," benadrukt Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal. "Daarom is het ook zo belangrijk dat de Initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen wordt aangenomen. Het is de ontbrekende schakel tussen hulp en handel."  Ook 80% van de Nederlanders steunt deze wetgeving.

 

Luister naar de bijdrage van CNV Internationaal directeur Elles van Ark bij de bijeenkomst in de Tweede Kamer

Op 1 november is deze initiatiefwet ‘Duurzaam en Verantwoord Internationaal Ondernemen’ ingediend door de Christenunie, samen met D66, GroenLinks, de PvdA, de SP en Volt. De wet moet bijdragen aan betere omstandigheden voor werknemers in internationale productieketens en Nederlandse bedrijven moeten met gepaste zorgvuldigheid werken.

CNV Internationaal maakt zich hier al jaren hard voor, samen met een groot aantal organisaties en bedrijven, zoals Amnesty International, het Leger des Heils en Tony Chocolonely. Zo overhandigden we vorig jaar samen een petitie ondertekend door 40.000 Nederlanders aan Tweede Kamerleden. 

Op 18 januari is er een ronde tafel in de Tweede Kamer over de initiatief wet. CNV Internationaal is uitgenodigd voor deze rondetafel. In ons position paper benadrukt CNV Internationaal dat nationale IMVO-wetgeving essentieel is voor positieve impact van bedrijven op mens en milieu

 

Waarom is IMVO- wetgeving belangrijk?

 

IMVO-wetgeving is belangrijk omdat die zorgt voor ontwikkeling in productielanden én concurrentievoordelen biedt Een ambitieuze nationale IMVO-wet is de broodnodige schakel tussen hulp en handel omdat . 

Het zorgt ervoor dat:

 1. Alle bedrijven die onder de wet vallen beleid ontwikkelen op mensenrechten en milieuschade zoveel mogelijk voorkomen en als er toch mensenrechten geschonden worden die zoveel mogelijk herstellen;
   
 2. Bedrijven risico’s van hun activiteiten op slechte arbeidsomstandigheden in kaart brengen;
   
 3. Er een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van impact op thema's zoals leefbaar loon en vrouwenrechten. Zonder wetgeving zal het nog tientallen jaren duren voordat in productielanden echt voortgang wordt geboekt en mensenrechten niet meer systematisch worden geschonden;
   
 4. Nederlandse bedrijven actief bijdragen aan wereldwijde duurzame economische ontwikkeling. Hierdoor zullen ontwikkelingslanden ook sneller doorgroeien tot handelspartners. Dit verhoogt hun welvaartsniveau en versterkt het Nederlandse verdienvermogen: volgens Nyenrode Business Universiteit biedt nationale wetgeving bedrijven in Nederland bijvoorbeeld concurrentievoordelen, omdat zij door het goed invullen van hun IMVO-zorgplicht betere toegang tot kapitaal kunnen verkrijgen als gevolg van de nieuwe EU-regelgeving over duurzame geldstromen (de EU-taxonomie).
   

Lastendruk delen

 

De wet is belangrijk voor de sectoren van het bedrijfsleven. Immers samen bereik je meer. Via sectorale samenwerking kan je ervoor zorgen dat de lastendruk laag blijft. In het kledingconvenant werkte CNV (Internationaal) samen met verschillende kledingmerken die hun kleding in dezelfde fabriek in Vietnam liet maken. 

Door ons in te zetten voor samenwerking binnen sectoren werken we bijvoorbeeld als CNV Internationaal samen met lokale vakbonden toe naar één CAO voor werknemers in verschillende kledingfabrieken. De rol van (Nederlandse) kledingmerken is belangrijk om successen te boeken op het verbeteren van omstandigheden. 

Zonder de merken gaat en kan de industrie niet veranderen. Het is belangrijk om deze sectorale initiatieven op te schalen naar Europees niveau, en tegelijk te voorkomen dat deelname aan een sectorinitiatief geen vrijwaring aan toezicht betekent.

Werknemersbescherming

 

Het is ook belangrijk dat werknemers in de wet expliciet benoemd  worden bij de definitie van ‘stakeholder’. Zonder een goede definitie bestaat het risico dat werknemersvertegenwoordigingen niet gehoord worden en onbedoelde bijeffecten ontstaan. 

In veel landen zijn vakbonden immers verboden of worden ze onderdrukt. Daarom is het zo belangrijk om vakbonden of ‘democratisch gekozen werknemersvertegenwoordigingen’ extra te beschermen. 

Vakbondsvrijheid en collectieve onderhandeling zijn voorwaardenscheppende rechten: als deze rechten gewaarborgd worden dan bereik je een duurzaam leefbaar loon, gendergelijkheid en werkgelegenheid voor jongeren en kan je dwangarbeid of kinderarbeid voorkomen.

 

Meer lezen: 

 

update 17 januari

Publicatiedatum 18 01 2023