DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Joop.nl: Wees solidair met je kiezers en kom je beloftes na voor een betere wereld

Afgelopen week hebben de politieke partijen hun brieven aan de formateurs gestuurd. Dit is het moment, zoals Arjen Lubach liet zien: wat niet in het regeerakkoord staat, heeft nauwelijks kans van slagen. Van Ark en Koolmees zijn begonnen en de lijsttrekkers bezinnen zich.

Het is te hopen dat zij daarbij ook over de grenzen gaan. Want het was afgelopen weken heel stil rond een belangrijke alinea: ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel. Die stilte is zorgelijk, want voor onze economie én voor duurzame internationale ontwikkeling is er geen tijd te verliezen.

Het Suezkanaal en de situatie in Qatar maken dat glashelder.

De verkiezingsprogramma’s waren er duidelijk over. Daarom, beste Sigrid, Lilianne, Jesse, Gert-Jan en Wopke: houd die lijn uit jullie verkiezingsprogramma’s vast en leg ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel juist nu op tafel!

Mondiale solidariteit levert stabiele handelsrelaties en Nederlandse banen op

Om te beginnen: werken aan eerlijke handel kan alleen als de basis op orde is. De verkiezingsprogramma’s van zowel D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie als CDA kiezen voor een terugkeer naar 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen voor ontwikkelingssamenwerking.

Een internationale afspraak die cruciaal is voor de aanpak van armoede en ongelijkheid in de wereld. De ernstige schendingen van arbeids- en mensenrechten in Qatar zijn daar een schrijnend voorbeeld van.

 

Lijsttrekkers, investeer juist in de landen die het hardst geraakt zijn! Uit solidariteit, maar ook met het oog op stabiele handelsrelaties en de Nederlandse banen die hiervan afhankelijk zijn.

Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hamert deze maand juist nogmaals op het belang van een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zeker in tijden van crisis. In veel landen neemt armoede door de gevolgen van Corona toe en zal de economie minder snel herstellen dan hier. Dit raakt ook Nederland: mondiale productieketens zullen langdurig verstoord blijven.

Lijsttrekkers, investeer juist in de landen die het hardst geraakt zijn! Uit solidariteit, maar ook met het oog op stabiele handelsrelaties en de Nederlandse banen die hiervan afhankelijk zijn.

Niemand wil kleding uit een fabriek waar seksuele intimidatie voorkomt of een reep chocola waarvoor kinderhanden de cacaobonen plukten.

Misstanden in productieketens

Verantwoord ondernemen kun je niet los zien van duurzame ontwikkeling in lagelonenlanden. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om in hun productieketens uitbuiting en mensenrechtenschendingen aan te pakken en om te zorgen dat werknemers leefbare lonen verdienen. Niemand wil kleding uit een fabriek waar seksuele intimidatie voorkomt of een reep chocola waarvoor kinderhanden de cacaobonen plukten.

Afspraak in het vorige regeerakkoord was om na twee jaar de balans op te maken en te beslissen over de noodzaak om verantwoord ondernemen af te dwingen. Na die twee jaar blijkt dat veel bedrijven nog onvoldoende stappen zetten om misstanden in hun ketens te voorkomen: er moeten bindende maatregelen komen, concludeert ook de regering. Sindsdien zijn er veel stappen gezet, maar bindende maatregelen zijn er nog steeds niet.

Bedrijven die het nu al goed willen doen,
hebben last van achterblijvers

Maak 2021 het jaar van wetgeving voor eerlijke handel
Pal voor de verkiezingen dienden ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en de SP een wetsvoorstel in om eerlijke handel de norm te maken. Een coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties – waaronder vakbonden – roept op om deze wetgeving in Nederland in te voeren. Juist deze bedrijven willen wetgeving.

Want de bedrijven die het nu al goed willen doen, geven aan last te hebben van de achterblijvers. Wetgeving die een norm stelt voor alle bedrijven is nodig. In verkiezingsdebatten gaven D66 en CDA aan ‘met interesse’ te kijken naar het wetsvoorstel. Voor vergelijkbare wetgeving op EU-niveau is bovendien een brede Kamermeerderheid. Al het voorwerk is gedaan. Nu is het moment om vast te leggen dat er in 2021 wetgeving komt die de achterblijvers meetrekt.

Al het voorwerk is gedaan.
Nu is het moment om vast te leggen dat er in 2021 wetgeving komt die de achterblijvers meetrekt.

Jesse, Gert-Jan en Wopke,
we vertrouwen erop dat jullie je hiervoor ook tijdens de formatie hard maken.

Lijsttrekkers, doe waar je voor staat, juist nu!
Eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking zijn goed voor de wereld en dus goed voor Nederland. Wetgeving én investeren in lagelonenlanden gaan hand in hand. Komende vier jaar is dat meer dan ooit van fundamenteel belang. Dus Sigrid, Lilianne, Jesse, Gert-Jan en Wopke, we vertrouwen erop dat jullie je hiervoor ook tijdens de formatie hard maken.

Elles van Ark, CNV Internationaal 

Karen Brouwer, Mondiaal FNV

Publicatiedatum 27 10 2021