DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Internationale druk kledingmerken op verbeteren vakbondswet Cambodja

Europese Commissie dreigt handelsvoordelen Cambodja op te schorten

In Cambodja is onafhankelijk vakbondswerk afgelopen jaren steeds moeilijker geworden door de belemmeringen in de nieuwe wetgeving. Onder internationale druk heeft de regering in december enkele verbeteringen doorgevoerd. “Maar die zijn nog steeds onvoldoende om echte vakbondsvrijheid te garanderen”, zegt CNV Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken. “We steunen daarom de oproep aan premier Hun Sen, samen met internationale kledingmerken, Cambodjaanse vakbonden en internationale mensenrechtenorganisaties. Van onze Cambodjaanse vakbondspartner horen we dat de drempels om in kledingfabrieken een vakbond op te richten steeds hoger worden. Regelmatig worden vakbondsleiders ontslagen of slachtoffer van intimidatie en geweld.”

De brief is een initiatief van de Fair Labor Association en is getekend door verschillende kledingmerken die kleding inkopen in Cambodja, waaronder:

 • Adidas
 • Burton
 • Esprit 
 • Fruit of the Loom
 • Kik Levi Strauss lululemon
 • MEC
 • Montane
 • New Balance
 • PVH
 • Puma
 • Ralph Lauren
 • Salewa
 • Schoffel
 • VF Corporation
 • Under Armour.

Ook het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondersteunt de brief als een gezamenlijk statement.

"CNV Internationaal juicht het toe," reageert Anneke Westerlaken, "dat de leden van het convenant steeds meer bereidheid tonen om zich gezamenlijk uit te spreken over beleid dat verduurzaming van de kledingsector bemoeilijkt.”

Europese Commissie onderzoekt situatie Cambodja 

Vanwege de toenemende schendingen van mensenrechten en arbeidsrechten voeren echter zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten (VS) de druk richting Cambodja op.

In februari 2019 kondigde de Europese Commissie de mogelijke opschorting van het handelsakkoord aan als de Cambodjaanse overheid de mensenrechten zou blijven schenden. Volgens het zogeheten Everything but Arms Scheme (EBA), geniet Cambodja, net als andere minst ontwikkelde landen, vrijstellingen van importheffingen.

Op 12 februari besluit de EU of de vrijstellingen voor importtarieven inderdaad deels voor bepaalde producten opgeheven zullen worden.

Arbeidsrechten ernstig ingeperkt

Cambodja heeft het afgelopen jaar een paar kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo keurde het parlement afgelopen december een aantal wijzigingen van de vakbondswet goed die de eisen aan vakbonden iets versoepelen. Het recht van werknemers op vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandelingen worden echter nog steeds ernstig ingeperkt. Dat betekent dat de wet nog steeds in strijd is met internationale arbeidsnormen die ook door Cambodja zijn geratificeerd. 

“De aangepaste vakbondswet stelt nog altijd zulke strenge eisen dat het voor onze Cambodjaanse vakbondspartners nauwelijks meer mogelijk is vakbonden in fabrieken op te richten en collectief te onderhandelen voor werknemers"

"Vakbondsleiders worden zelfs gecriminaliseerd", zegt Anneke Westerlaken, "er lopen verschillende aanklachten tegen vakbondsleiders. Zij krijgen steeds minder ruimte om hun werk te doen.”

De kledingindustrie is economisch van groot belang voor Cambodja. Dankzij het handelsakkoord is de sector fors gegroeid en een nog belangrijker bron van werkgelegenheid. Er is er echter sprake van extreem, vaak gedwongen overwerk en ongezonde werkomstandigheden.

Fabrieken proberen de arbeid steeds verder te flexibiliseren. Steeds meer kledingarbeiders krijgen ontslag, waarna zij als dagloner weer aan het werk kunnen in precies dezelfde fabriek. 

“Voor dagloners is het nog riskanter om zich aan te sluiten bij een vakbond", zegt Anneke Westerlaken, "Wie lid wordt van een vakbond, raakt maar al te vaak haar werk kwijt.”

Fabrieken dreigen productie te verplaatsen naar andere landen

De opschorting zal zeer negatieve gevolgen hebben voor de Cambodjaanse kledingindustrie en daarmee dus voor de Cambodjaanse werknemers. “Nu al horen we signalen van onze vakbondspartners dat kledingmerken overwegen hun productie te verplaatsen naar andere landen,” zegt Westerlaken. “Het is wrang dat de Cambodjaanse textielarbeiders zo dreigen het slachtoffer te worden van afspraken die juist gemaakt zijn om hun situatie te verbeteren.” 

“Het is daarom extra belangrijk dat internationale actoren hun stem laten horen in de hoop dat de overheid, nu het nog kan, de arbeidswet aanpast. Zodat de textielarbeiders zich kunnen organiseren en volwaardig kunnen meepraten over hun eigen werkomstandigheden”, zegt CNV Internationaal voorzitter Anneke Westerlaken.

Vrijheid onder druk

Vrijheid van meningsuiting en de media staan al jaren onder druk in Cambodja: in 2017 is de laatste onafhankelijke krant onder druk van de regering opgeheven. In aanloop naar de verkiezingen in 2018 is de oppositiepartij ontbonden. De overheid perkt de arbeidsrechten steeds verder in. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft in 2018 Cambodja zelfs aangeklaagd voor dwangarbeid. 

 

Oproep internationale kledingmerken, kledingorganisaties en vakbonden aan premier Hun Sen van CambodjaCNV Internationaal ontwikkelde een tool voor kledingmerken om vakbondsvrijheid en sociale dialoog bij hun leveranciers aan de orde te stellen

Publicatiedatum 23 01 2020